Online learning hub YL, image

Co najdete na vzdělávacím portálu

  • Nástroje pro žáky k procvičování a tvůrčí činnosti v angličtině.
  • Aktivity k upevnění toho, co se vaše dítě naučilo v hodinách.
  • Úkoly před a po vyučovací hodině pro skupiny Secondary Plus a Primary Plus 3 až 6. 
  • Interaktivní hry a aktivity pro zapojení žáků Primary Plus 1 a 2.
  • Sledování pokroku, aby žáci mohli sledovat, jak se jejich znalosti angličtiny zlepšují.

Prohlédněte si vzdělávací portál pomocí těchto videí

Začínáme se vzdělávacím portálem: Poznejte základní funkce portálu, například jak se přihlásit, vytvořit uživatelské jméno, najít výukové materiály a jak vytěžit z portálu co nejvíce.

Vzdělávací portál pro účastníky kurzů Primary Plus na úrovních 1–2: Zde je přehled výukových aktivit, které vaše dítě najde, a návod, jak mu pomoci sledovat jeho pokrok.

Vzdělávací portál pro účastníky kurzů Primary Plus 3–6: Projděte si zdroje dostupné pro účastníky na úrovních 3–6 a podívejte se, jak sledovat jejich pokrok.

Vzdělávací portál pro účastníky kurzů Secondary Plus: Podívejte se, jak vzdělávací portál funguje a jak posiluje jazykové dovednosti účastníků kurzů Secondary Plus.

Každý vzdělávací portál obsahuje tyto výkonné nástroje

  • Původní obsah z každého z našich magazínů Primary Plus,
  • kontrolu pokroku pro žáky a rodiče,
  • diskusní stránka, kde můžete vidět, co vaše dítě dělalo během hodiny a jaký domácí úkol jim byl zadán. Náš diskusní nástroj je bezpečné místo, kam může vaše dítě psát dotazy ohledně své práce. (V případě osobních dotazů kontaktujte prosím učitele e-mailem.)

Podívejte se, jak vzdělávací portál pomáhá vašemu dítěti

Primary Plus 1–2 Primary Plus 3–6
Pět oddílů, včetně interaktivních her pro opakování látky, písniček a videí Každý magazín obsahuje pět až šest oddílů věnovaných procvičování gramatiky, slovní zásoby, čtení, psaní a poslechu. Používání těchto nástrojů k procvičování mluvené řeči ve třídě posílí jazykové dovednosti vašeho dítěte.
Mnoho zábavných odkazů pro posílení porozumění jazyku Každý oddíl má úkol nebo projekt, který je třeba vypracovat. Některé je třeba vypracovat písemně do sešitu a ukázat je učiteli v hodině, jiné vyžadují, abyste materiály předložili učiteli k posouzení online.

Podívejte se, jak může vzdělávací portál pomáhat vašemu dospívajícímu

Secondary Plus a Upper Secondary Plus
Každý časopis obsahuje pět oddílů s procvičováním gramatiky, slovní zásoby, čtení, psaní a poslechu. Během výuky se procvičuje mluvený projev.
Každý oddíl má úkol nebo projekt, který je třeba vypracovat. Některé je třeba vypracovat písemně do sešitu a ukázat je učiteli v hodině, jiné vyžadují, abyste materiály předložili učiteli k posouzení online.

Přihlaste se do vzdělávacího portálu

Technické požadavky

  • Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte k přihlášení do našeho vzdělávacího portálu stolní počítač, notebook nebo tablet.
  • Budete také potřebovat dobré připojení k internetu nebo Wi-Fi.