English levels summary, image

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) je způsob popisu jazykových schopností. Často se používá jako pomůcka pro studenty jazyků při výběru učebních materiálů a jazykových kurzů na správné úrovni.

SERR má šest úrovní, od A1 pro začátečníky až po C2 po velmi pokročilé. Úrovně jsou rozděleny do tří bloků: A neboli základní uživatel, B neboli nezávislý uživatel a C neboli pokročilý uživatel. U každé úrovně popisuje SERR, co studující zvládne při mluvení, čtení, poslechu a psaní v angličtině. 

Těm, kteří potřebují prokázat úroveň své znalosti angličtiny pro studium, práci nebo při stěhování do jiné země, umožňuje SERR porovnat výsledky či dosaženou úroveň pomocí testů, jako jsou IELTS, Aptis nebo Cambridge, s výsledky nebo dosaženou úrovní, které požadují vzdělávací nebo jiné instituce či organizace.

Úroveň (SERR) British Council IELTS Zkoušky Cambridge English
A1 Elementary (Úplní začátečníci) - -
A2 Pre-Intermediate (Mírně pokročilí) 3.5 A2 Key (KET)
B1 Intermediate (Středně pokročilí) 4-5 B1 Preliminary (PET)
B2 Upper Intermediate (Vyšší pokročilí) 5.5-6.5 B2 First (FCE)
C1 Advanced (Pokročilí) 7-8 C1 Advanced (Pokročilí) (CAE)
C2 Proficiency (Expert) 8.5-9 C2 Proficiency (Vysoce pokročilí) (CPE)

Úrovně angličtiny