Podporujeme mír a prosperitu budováním vazeb, porozumění a důvěry mezi lidmi ve Spojeném království a zemích po celém světě.

Neobyčejně kombinujeme hluboké odborné znalosti Spojeného království v oblasti umění a kultury, vzdělávání a anglického jazyka, naši globální přítomnost a vztahy ve více než 100 zemích, náš jedinečný přístup k mladým lidem a influencerům a naši kreativní jiskru.

Pracujeme přímo s jednotlivci, abychom jim pomohli získat dovednosti, sebevědomí a kontakty, které jim pomohou změnit jejich životy a utvářet lepší svět v partnerství s Velkou Británií. Podporujeme je, aby budovali sítě a také při hledání kreativních nápadů, aby se učili anglicky, získali vysoce kvalitní vzdělání a dosáhli mezinárodně uznávané kvalifikace.

V této sekci