British Council je mezinárodní organizací Spojeného království pro navazování kulturních vztahů. 

British Council vytváří mezinárodní příležitosti pro občany Spojeného království a ostatních zemí a buduje vzájemnou důvěru mezi lidmi na celém světě. Jinými slovy toto nazýváme kulturní vztahy.

Budujeme prospěšné vztahy a povědomí o Spojeném království za účelem bezpečného a prosperujícího světa. Co se týče našeho dosahu a vlivu, jsme globálně nejvýznamnější organizací budující kulturní vztahy. Kulturní vztahy jsou součástí mezinárodních vztahů, které propojují jednotlivce a doplňují vztahy mezi vládou a lidmi a mezi vládními orgány navzájem.

Pro navazování vztahů mezi lidmi a získávání partnerů pro spolupráci se Spojeným královstvím využíváme své největší kulturní přednosti - angličtinu, umění, vzdělávání a společnost.  British Council má více než 7 000 zaměstnanců pracujících ve 191 pobočkách ve 110 zemích.

V této sekci