Naší prací v oblasti vzdělávání, angličtiny a umění ovlivňujeme životy milionů lidí ve Spojeném království a po celém světě. 

V České republice spolupracujeme s širokým spektrem organizací a pomáháme jim dosáhnout jejich vlastních cílů s pomocí naší globální sítě, znalostí a dobré pověsti. Naprosto rozumíme podnikové sociální odpovědnosti a marketingovým strategiím našich obchodních partnerů. Rovněž oceňujeme snahy veřejnosti a partnerů v oblasti rozvoje, vzdělávání, vědy a umění.