Propojujeme britské a české školství, abychom obohatili oblast vzdělávání, posílili myšlenku globálního občanství a podpořili důvěru a porozumění. Rovněž podporujeme dialog a mezinárodní partnerství mezi institucemi vyššího vzdělávání a dalšími organizacemi a pomáháme studentům, kteří usilují o studium v zahraničí. Naše činnost v oblasti odborného vzdělávání směřuje k tomu, aby vzdělávací a školicí systémy byly schopny se lépe přizpůsobit potřebám pracovního trhu i samotných studentů.

V České republice spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předními vzdělávacími institucemi v Praze i regionech. Při práci s učiteli je našim hlavním cílem jejich vzdělávání a profesní rozvoj.