Stále více univerzitních oborů a předmětů je dnes vyučováno v angličtině, přičemž často ani vyučující ani studenti nejsou rodilými mluvčími. Jak tedy efektivně učit v cizím jazyce? A znamená dobrá znalost angličtiny automaticky kvalitní výuku? Jak učit studenty, kteří rovněž studují v jazyce, který není jejich rodným? 

ATE je intenzivní vzdělávací program, určený vysokoškolským lektorům, kteří vyučují svůj obor v angličtině. Tento kurz nejen rozvíjí jazykové dovednosti, ale zároveň učí novým pedagogickým technikám a přináší praktické tipy na zlepšení výuky.

ATE vyvinuli společně British Council a Oxford University. Kurz čerpá z nejnovějších výzkumů týkajících se angličtiny používané jako prostředku výuky a je veden zkušenými školiteli, kteří byli pro kurz ATE speciálně proškoleni.    

Přínosy kurzu ATE

 • Pochopení komunikačních principů, které jsou základem akademické výuky v angličtině 
 • Zlepšení kvality komunikace mezi vyučujícím a studenty prostřednictvím sebevědomější a efektivnější výuky v angličtině. 
 • Učitelé profitují z výsledků nejnovějších výzkumů týkajících se angličtiny používané jako prostředku výuky
 • Prostřednictvím intenzivních mini-lekcí a jejich analýzy a prozkoumáním stávajících výukových postupů zlepší vyučující své komunikační schopnosti v angličtině
 • Zlepšení image vysoké školy a její atraktivity pro talentované studenty a vyučující.

Organizace kurzu

 • 35-hodinový kurz je realizován v 5 po sobě jdoucích dnech (7 hodin denně)
 • Kurz je určen pro skupinu 10-14 účastníků s jakoukoliv specializací
 • Pro absolvování kurzu je nutná znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 (podle SERR)
 • Kurz je možné zorganizovat na vaší vysoké škole, tedy bez nutnosti dalších výdajů za ubytování a cestovné účastníků
 • Cena kurzu organizovaného pro vaši vysokou školu je stanovena celkově pro skupinu 14 účastníků. 

ATE otevřený kurz

Tento kurz proběhne v Praze. Je otevřen všem zájemcům z řad vysokoškolských lektorů, kteří přednášejí svůj obor v angličtině a nejsou anglickými rodilými mluvčími. Podmínkou účasti v kurzu je znalost angličtiny minimálně na úrovni B2.

Cena za účastníka otevřeného kurzu: 19.000,- Kč (kurzovné zahrnuje také veškeré materiály a občerstvení)

Máte-li zájem o účast v tomto kurzu, prosím přihlaste se zasláním svého jména, úrovně angličtiny a názvu fakulty a vysoké školy na které učíte.

Pozn.: Pro realizaci kurzu je nutných minimálně 8 účastníků, po uzavírce registrací vám tedy konání kurzu potvrdíme.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat, máte-li jakýkoliv dotaz případně si nejste jisti svou jazykovou úrovní.

CO O KURZU ATE PROHLÁSILI NĚKTEŘÍ Z JEHO ÚČASTNÍKŮ

 • “Začala jsem přemýšlet o své výuce jako celku, nejen o obsahu, ale i o formě a učebním procesu.“ 
 • “Vyvážená terorie a praxe.”
 • “Bylo to praktické, zajímavé a byla to výzva.” 
 • “Kurz mě velmi motivoval k přemýšlení o studentech a učení se.” 
 • “Zpětná vazba z mini-lekcí mi nesmírně pomohla.” 

Externí odkazy