Naše činnost v České republice pomáhá občanům i institucím vytvářet inkluzivní, otevřenou a úspěšnou společnost. 

Spolupráce s občanskými sduženími, vládními organizacemi a institucemi ve Spojeném království, v České republice a v dalších zemích světa nám umožňuje realizovat hodnotné projekty. Zaměřujeme se  především na popularizaci vědy, zapojení mládeže v rámci komunity, inkluzi a aktivní občanství.