Prague
©

Moyan Brenn, Creative commons, Flickr

Organizace British Council byla založena v roce 1934, činnost v Československu zahájila v roce 1946. 

V České republice máme dvě zastoupení - v Praze a v Brně. 

Vytváříme příležitosti pro vzájemnou spolupráci lidí ze Spojeného království a České republiky. Chceme lidem pomoci v jejich osobním rozvoji a to prostřednictvím nově nabytých dovedností, nových příležitostí a nově navázaných dlouhodobých partnerství. Své projekty navrhujeme tak, aby byly prospěšné pro jednotlivce i organizace a měly širší pozitivní dopad. 

Našimi prioritami jsou tyto tři  oblasti: VZDĚLÁVÁNÍ, UMĚNÍ, VĚDA A SPOLEČNOST

Naše práce v oblasti výuky angličtiny

Přispíváme k šíření kvalitní výuky angličtiny po celém světě, a to zejména prostřednictvím naší jazykové školy, možností skládat mezinárodně uznávané zkoušky, nabídky výukových materiálů pro učitele a studenty angličtiny.

Kurzy angličtiny v Praze 

British Council nabízí kurzy angličtiny pro všechny věkové kategorie a úrovně od všeobecné angličtiny, obchodní angličtiny, právnické angličtiny až po hodiny zaměřené na komunikační a profesní dovednosti. 

Angličtinu v našich kurzech vyučují pouze vysoce kvalifikovaní a zkušení učitelé, kteří používají moderní výukové metody a materiály. Všechny naše kurzy jsou navrženy tak, aby byli studenti po jejich absolvování připraveni složit mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny. Osnovy všech kurzů odpovídají jazykovému rámci Rady Evropy (CEFR).

Nabízíme i výuku angličtiny mimo naši jazykovou školu, přímo v pražských základních a středních školách. Na několika pražských školách již taková výuka několik let probíhá. 

Zkoušky 

V České republice umožňujeme zájemcům skládat mezinárodně uznávané zkoušky, které zvyšují jejich kariérní vyhlídky doma i v zahraničí.

Jsme jediným centrem v České republice pro zkoušku IELTS, což je jazyková zkouška pro studium v zahraničí a imigrační účely.

British Council je zkouškovým centrem jazykových zkoušek Cambridge English, které jsou nejznámějšími zkouškami ze všeobecné angličtiny.

British Council také nabízí skládání profesních a vysokoškolských zkoušek jako součást kombinovaného a distančního zahraničního studia. 

Ve spolupráci s Cambridge English Language Assessment jsme schopni zajistit speciální podmínky pro uchazeče se sluchovým, řečovým, zrakovým a pohybovým postižením, i pro uchazeče s vývojovými poruchami, jako je např. dyslexie.

Podpora učitelů a studentů angličtiny

Spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předními vzdělávacími institucemi v Praze i v regionech. Při práci s učiteli je našim hlavním cílem jejich další vzdělávání a profesní rozvoj. 

Používáme nové a osvědčené technologie, abychom zajistili bezplatný přístup k jazykovým vzdělávacím materiálům: nabízíme webové stránky pro studium i výuku angličtiny, řadu nových aplikací pro mobilní zařízení a výukové materiály publikované v tisku. 

Naše práce v oblasti umění, vzdělávání a společnosti

Jsme aktivní v oblastech, jako je popularizace vědy, inkluze a aktivní občanství. Podílíme se na popularizaci vědy prostřednictvím mezinárodní soutěže pro vědce a vzájemnou výměnou českých popularizátorů vědy s jejich britskými protějšky.

Nadále podporujeme spolupráci mezi školami, učiteli a metodiky, kteří se společně snaží o vytvoření inkluzivnější a tolerantnější společnosti. Zasazujeme se o rozvoj aktivního občanství tím, že pomáháme školám vytvořit vhodné podmínky a pořádáme školení pro učitele i studenty. 

Podívejte se také na