Tento oddíl obsahuje informace o:

• ochraně soukromí, cookies, ochraně dat a svobodném přístupu k informacím

• podmínkách použití všech webových stránek British Council, jejich přístupnosti a způsobu uplatňování stížností.

• postupech, kterými se British Council řídí

Tyto informace jsou pravidelně aktualizovány. Tento obsah byl naposledy aktualizován 15. ledna 2019.

Ochrana soukromí a cookies

Ochrana soukromí 

Zákonné a korektní nakládání s osobními informacemi považujeme v rámci naší činnosti a v rámci ochrany soukromí našich partnerů za velmi důležité. Toto prohlášení se vztahuje na všechny naše pobočky. 

Plné znění našich pravidel o ochraně soukromí v češtině.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zjistěte, jak chráníme informace o Vaší osobě a jak můžete zažádat o přístup k údajům, které o Vás uchováváme.

Plné znění našich pravidel na ochranu osobních údajů v češtině.

SVOBODA INFORMACÍ

British Council hledá nové a otevřené způsoby zapojení do komunit po celém světě. Abychom posílili integritu a důvěru, jdeme příkladem a otvíráme se světu. 

Plné znění našich pravidel o svobodě informací v angličtině.

Podmínky použití těchto stránek

British Council stanovuje konkrétní pravidla pro použití těchto stránek. Zde naleznete informace o tom, jak byly tyto stránky vytvořeny, aby byly přístupné všem. Také zde najdete podrobnosti o uplatňování stížností.

PODMÍNKY POUŽITÍ

British Council stanovuje podmínky pro použití těchto stránek a odkazů na ně nebo z nich směřujících. 

Plné znění podmínek pro používání stránek v angličtině.

DOSTUPNOST

Snažili jsme se o to, aby stránky www.britishcouncil.cz byly jednoduše použitelné nehledě na prohlížeč a na případná zvláštní zařízení použitá pro zobrazení stránek. 

Více informací o dostupnosti webových stránek British Council v angličtině.

UPLATŇOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Záleží nám na vašem názoru. Snažíme se o to, aby vaše zkušenost s British Council byla příjemná. Uvítáme vaše připomínky, návrhy a komentáře založené na spokojenosti či nespokojenosti s našimi službami nebo produkty. Také bychom se rádi dozvěděli, pokud budete se službami našich zaměstnanců nadmíru spokojeni. 

Plné znění našich pravidel o uplatňování stížností v angličtině.

Pravidla

British Council je organizace podporující kulturní vztahy a jako taková se řídí níže uvedenými principy:

OCHRANA DĚTÍ

British Council prosazuje myšlenku, že máme odpovědnost za péči o všechny děti, se kterými přijdeme do styku včetně povinnosti chránit je před jakoukoli formou zneužití. Těchto cílů dosahujeme respektováním britských zákonů na ochranu dětí a relevantních zákonů v každé zemi, kde je naše organizace činná, a respektováním Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC) z roku 1989. 

Naše pravidla o ochraně dětí v češtině.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

British Council se řídí britskými a mezinárodními normami pro zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Jsme si vědomi vlivu našich obchodních aktivit na životní prostředí. Rovněž vnímáme potenciální vliv klimatických změn na prosperitu, sociální spravedlnost a kvalitu života. Zakládáme si na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a snažíme se minimalizovali náš dopad na něj. 

Plné znění našich pravidel o ochraně životního prostředí v angličtině.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A DIVERZITA

British Council vytváří mezinárodní příležitosti pro občany Spojeného království i jiných zemí a buduje po celém světě vzájemně prospěšné vztahy. Naší prací je mimo jiné vytváření vztahů mezi lidmi z různých prostředí a kultur. Z tohoto důvodu je zásadní součástí práce v naší společnosti podpora diverzity a rovných příležitostí.

Plné znění našich podmínek o způsobech zajišťování rovných příležitostí a diverzity při realizaci našich programů a projektů si můžete přečíst v angličtině. Také se dozvíte, koho můžete požádat o více informací.