Equal opportunity and diversity

Naše práce je založena na budování smysluplných, trvalých a respektujících vztahů napříč různými kulturami. To by nebylo možné udělat bez silného závazku k rovnosti, diverzitě a inkluzi.

Naše politika a strategie

Naše politika rovnocennosti, diversity a inkluze a naše strategie rovnocennosti, diversity a inkluze vysvětluje náš přístup, jehož cílem je Rovnocenost, diverzitu a inkluzi centrálním bodem všech našich aktivit.

Naši zaměstnanci

Chceme, aby British Council byl inkluzivním pracovištěm. Naším cílem je vytvořit příležitosti a odbourávat jakékoliv zábrany pro všechny, zejména nedostatečně zastoupené skupiny. Zavazujeme se k zajištění takových náborových procesů, řízení a platům, aby za žádných okolností nedocházelo k diskriminaci, a k tomu, aby povýšení a zajištění pracovních míst bylo spravedlivé skrz naše všechny operace.

British Council je Disability Confident zaměstnanec. To znamená, že vítáme a chceme přitáhnout, najmout a zajistit práci handikepovaným lidem a těžit z jejich dovedností a talentů. Disability Confident schéma je vlastněno Britskou vládou a nahrazuje předešlé Two Ticks schéma.

Naše práce

Rovnocennost, diverzita a inkluze jsou nedílnou součástí naší práce, ať už se jedná o umění, inkluzivní vzdělávání, učení Angličtiny nebo nabízení anglických zkoušek. Naším cílem je vytvořit inkluzivní programy a projekty, které spojují lidi s různými zkušenostmi, a kteří pocházejí z různých zázemí. Doufáme, že každého zkušenost u British Council obbohatí a nakonec povede k inkluzivnějším společnostem.

Zaměřejume se na 6 oblastí diverzity, v souladu s těmi, které jsou chráněny legislativou Spojeného království o rovnosti:

  • věk
  • handikep
  • etnikum/rasa
  • pohlaví
  • náboženství/víra
  • sexuální identita

Uvědomujeme si, že se tyto oblasti prolínají a formují naší identitu spoul s dalšími charakteristikami, jako je socio-ekonomický status a geografická lokace. Pomáháme kolegům porozumět obchodní, morální/etické a legílní stránce našeho závazku k rovnocennosti.

Následující iniciativy nám pomáhají začlenit rovnost, diverzitu a inkluzi do našich porgramů, projektů, akcí a službám. Také nás vedou k odpovědnosti a pomáhají vyhodnocovat náš pokrok.

Diverzita

Rámec diverzity je soubor pokynů podporující zapojení se do cílů naší strategie rovnosti, diverzity a inkluze a pokrok v jejího plnění.

Všechny části naší organizace předkládají důkazy a poskytují ujištění, jak byly stanovené ukazatele splněny. Výsledky jsou centrálně kontrolovány a porovnávány podle skóre a určeny k vyhodnocení, které nám pomáhá sledovat a monitorovat pokrok v průběhu času.

Sledování rovnosti

Abychom byli schopni si vytvořit detailní obrázek s kým spolupracujeme, shromažďujeme údaje od našich zaměstnanců, kteří jsou najati ve Spojeném Království pracují od roku 2001. Hodně našich zámořských kanceláří také shromažďuje data o svých zaměstnancích.

Data, které sbíráme zahrnují věk, handikep, etnicita/rasa, pohlaví, náboženství/víra, sexuální orientace a pracovní návyky. Porovnáváme výsledky s národní a lokální populací, abychom odhalili a nedostatečné nebo naopak nadměrné zastoupení, a abychom mohli provést kroky k větší rovnovýze.

V některých částech organizace také moniturujeme diverzitu našich zákazníků, abychom viděli, zda zasahujeme do všech částí společnosti.

Náš přístup ke sledování rovnocennosti je vysvětlen v této animaci.

Prověřování rovnosti a vyhodnocení dopadů

Kdykoliv představíme novou politiku nebo process, nebo když vytvoříme nový program, project nebo aktvitu ohodnotíme potenciální dopad na různé skupiny lidí. Zvažujeme jakýkoliv možný potenciál k neodůvodněné diskriminaci nebo promarněné příležitosti k podpoře rovnosti a větší inkluzi, a pokud ano, identifikujeme co bychom měli udělat jinak. Toto nám pomáhá začlenit rovnocennost, diverzitu a inkluzi do naší práce od samého začátku.

Učení a rozvoj

Všichni naši zaměstnanci se zůčastňují online školení, webinářů, a prezenčních kurzů na téma Rovné přílěžitosti, diverzita, a inkluze. To nám pomáhá zvýšit povědomí, prohloubit porozumění a získat nové dovednosti v našich týmech.

Budování vztahů na pracovišti

Máme několik interních a externích pracovních sítí a skupin. Ty slouží ke konverzaci a zvýšení povědomí o rovnocennosti, diverzitě a inkluzi, a k naplnění našich plánů. Pomáhají nám se vzdělávat a vytvářet inkluzivní kulturu v naší organizaci.