Child protection YL, image

V listopadu 2011 se British Council zavázal cíleně prosazovat ochranu a bezpečnost dětí, čímž se v této oblasti zařadil na přední místo mezi podobnými organizacemi. Naším cílem je ochraňovat děti ve všech oblastech naší činnosti a ve všech částech světa.

Konkrétně to znamená, že i v České republice budeme neustále usilovat o spokojenost vašich dětí tím, že:

  • je budeme brát vážně, budeme je respektovat a naslouchat jim
  • budeme pravidelně provádět zdravotní a bezpečností kontroly našich prostor
  • zajistíme, aby nově přijímaní pracovníci byli náležitě prověřeni
  • zaručíme vypracování postupů zaměřených na ochranu dětí a zajistíme, aby o nich byli rodiče, resp. opatrovníci, průběžně informováni
  • budeme spolupracovat s odborníky v dané oblasti, aby naše postupy byly co nejvhodnější
  • zajistíme, aby se našim pracovníkům dostalo náležitého proškolení

Můžete si být jisti, že se vaše dítě bude při studiu nebo skládání zkoušek s British Council vždy cítit dobře. 

Externí odkazy