Náš přístup k rovnosti, rozmanitosti a začlenění

British Council usiluje o odstraňování bariér napříč naší organizací a budování začleňujícího a reprezentativního prostředí pro výuku a vzdělávání. Naším cílem je zapojit rozmanitost, bojovat s rasismem a všem formám diskriminace a udělat z rovnosti nedílnou součást naší organizace.

Podporujeme začleňující kulturu organizace a chceme dát našim kolegům, studentům a všem spolupracovníkům příležitost dosáhnout svého potenciálu – bez ohledu na věk, zdravotní postižení, pohlaví, vyznání, víru, rasu, etnický původ, kulturu a sexuální orientaci.

Rozmanitost našich učitelských týmů

Všechna centra výuky British Council po celém světě se zavázala udržovat rozmanitost svých učitelských týmů. Naši učitelé pocházejí z různých prostředí, mají různou identitu, státní příslušnost, etnický původ a vyznání. Učitelé British Council mají výbornou znalost anglického jazyka a všechny spojuje touha přinášet našim studentům nejvyšší úroveň angličtiny a výuky anglického jazyka.

Rozmanitost, začlenění a rovné příležitosti pro naše studenty

Naši studenti mají širokou škálu rozmanitých potřeb. Efektivní práce s rozmanitostí je důležitou součástí práce British Council, což znamená pozitivně reagovat na rozmanité potřeby všech našich studentů. Jsme přesvědčeni, že všichni studenti si zaslouží kvalitní prostředí pro výuku angličtiny, které jim umožní dosáhnout maximálních úspěchů.

Náš závazek vůči rovnosti, rozmanitosti a začlenění

Jako globální kulturní organizace jsme v jedinečné pozici a můžeme tak spojovat lidi, vytvářet mezinárodní vazby a vyměňovat si a sdílet myšlenky v bezpečném prostředí plném důvěry a studovat v prostředí, kde se lidé cítí vítáni. Naše práce je založena na budování smysluplných, trvalých a ohleduplných vztahů napříč různými kulturami. Budeme skálopevně vystupovat proti jakémukoli druhu diskriminace a rasismu s ohledem na každého, s kým spolupracujeme, včetně našich kolegů a studentů.

Budeme pevně prosazovat rovnost, rozmanitost a začlenění. Jednáme proti diskriminaci a zaměřujeme se na korektní zacházení s každým.