B2 English level, image

Úroveň B2 odpovídá nezávislým uživatelům jazyka, kteří dokáží porozumět hlavním myšlenkám složitých textů a cítí se dobře v anglicky mluvícím prostředí.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) má šest úrovní, od A1 pro začátečníky až po C2 pro velmi pokročilé uživatele. Úrovně jsou rozděleny do tří bloků: A neboli základní uživatel, B neboli nezávislý uživatel a C neboli pokročilý uživatel.

Co zvládne studující angličtiny na úrovni B2?

Studující, kteří dosáhli úrovně B2:

  • Porozumí hlavním myšlenkám složitého textu jak ke konkrétním, tak i k abstraktním tématům, včetně odborných diskusí  v oboru své specializace.
  • Dokáží do určité míry komunikovat plynule a spontánně, což umožňuje běžnou komunikaci s anglickými mluvčími, aniž by to pro některou stranu bylo zatěžující.
  • Zvládnou sestavit jasný a podrobný text k širokému spektru témat a vysvětlit své stanovisko ke konkrétnímu problému, přičemž uvedou výhody a nevýhody různých možností.

Podívejte se také na