A2 English level, image

Úroveň A2 odpovídá uživatelům jazyka se základními znalostmi, kteří zvládají komunikovat v každodenních situacích s pomocí běžně užívaných výrazů.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) má šest úrovní, od A1 pro začátečníky až po C2 pro velmi pokročilé. Úrovně jsou rozděleny do tří bloků: A neboli základní uživatel, B neboli nezávislý uživatel a C neboli velmi pokročilý uživatel.

Co zvládne studující angličtiny na úrovni A2?

Studující, kteří dosáhli úrovně A2:

  • porozumí větám a běžných výrazům ke známým tématům, včetně úplně základních informací o osobách a rodinách, nakupování, zajímavých místech a práci
  • komunikuje v jednoduchých, každodenních úkolech, které vyžadují pouze jednoduchou a přímou výměnu informací na známá témata
  • dokáže jedoduše popsat aspekty své minulosti, prostředí a věcí, které se vztahují k jejich bezprostředním potřebám.

Podívejte se také na