B1 English level, image

Úroveň B1 odpovídá nezávislým uživatelům jazyka, kteří zvládnou porozumět informacím o známých tématech.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) má šest úrovní, od A1 pro začátečníky až po C2 pro velmi pokročilé uživatele. Úrovně jsou rozděleny do tří bloků: A neboli základní uživatel, B neboli nezávislý uživatel a C neboli velmi pokročilý uživatel.

Co zvládne studující angličtiny na úrovni B1?

Studující, kteří dosáhli úrovně B1:

  • Porozumí hlavním bodům textů ve spisovném jazyce, pokud se týkají témat,  která znají, ať už v pracovním, studijním nebo volnočasovém kontexu.
  • Poradí si s většinou situací, které by mohly nastat na cestách do oblastí, kde se jazyk používá.
  • Zvládnou vytvářet jednoduché a souvislé texty o tématech, která znají, a která je zajímají.
  • Dokáží popsat zkušenosti, události, přání a aspirace, a rovněž krátce odůvodnit názory nebo vysvětlit své plány.

Podívejte se také na