C1 English level, image

Úroveň C1 odpovídá zdatným uživatelům jazyka, kteří dokáží plnit složitější úkoly související se společenskými, akademickými a odbornými situacemi. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) má šest úrovní, od A1 pro začátečníky až po C2 pro velmi pokročilé uživatele. Úrovně jsou rozděleny do tří bloků: A neboli základní uživatel, B neboli nezávislý uživatel a C neboli pokročilý uživatel.

Co zvládne dělat studující angličtiny na úrovni C1?

Studující, kteří dosáhli úrovně C1:

  • porozumí širokému spektru náročnějších a delších textů, a umí v nich najít implicitní význam
  • plynule a spontánně se vyjadřují, aniž by dlouho přemýšleli nad správným výrazem
  • používají jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, akademické a odborné účely
  • vytvářejí jasné,dobře strukturované a podrobné texty ke složitým tématům, přičemž umějí správně používat organizační vzorce, spojky a spojovací výrazy.

Podívejte se také na