C2 English level, image

Úroveň C2 odpovídá zdatným uživatelům jazyka, kteří  snadno pochopí  téměř všechno, co slyší nebo čtou.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) má šest úrovní, od A1 pro začátečníky až po C2 pro velmi pokročilé uživatele. Úrovně jsou rozděleny do tří bloků: A neboli základní uživatel, B neboli nezávislý uživatel a C neboli uživatel.

Co zvládne studující angličtiny na úrovni C2?

Studující, kteří dosáhli úrovně C2:

  • rozumí bez potíží prakticky všemu, co slyší nebo čtou
  • umí shrnout informace a argumenty z různých mluvených i písemných zdrojů a prezentovat je souvisle a stručně
  • vyjadřují se spontánně, velmi plynule a odlišují jemnější významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Podívejte se také na