Děti si osvojí angličtinu přirozeným způsobem prostřednictvím her a příběhů beránka Timmy

Pokud se děti ve věku dvou až šesti let pravidelně setkávají s angličtinou, jsou schopny se ji naučit naprosto přirozeně. 

Naši odborníci na výuku malých dětí vytvořili nový výukový program Learning Time with Timmy tak, aby byl zajímavý a poutavý. Náš způsob výuky angličtiny rozvíjí u dětí kreativitu, kritické myšlení a sociální dovednosti. Podporuje jejich sebevědomí a pomáhá rozvinout jejich komunikační dovednosti a dobrou výslovnost. Zjistěte více o tom, jak probíhá výuka.

Spojili jsme se s animačním studiem Aardman, protože jejich světoznámá postavička beránek Timmy, která je hvězdou seriálu Timmy Time, naučí Vaše dítě nová slovíčka v kontextu. Timmy a jeho přátelé budou rozvíjet představivost Vašeho dítěte a vtáhnou ho do učení.

Dopřejte svým dětem výuku angličtiny se světovými odborníky. 

Informace o kurzu

Organizace výuky: 2 x 60 minut týdně, maximálně 13 dětí ve skupině

Místo výuky: British Council Praha

Cena:

 • 9,900 Kč / 1. trimestr - 13 týdnů
 • 9,140 Kč / 2. a 3. trimestr (kurz v úterý a ve čtvrtek)- 12 týdnů
 • 8,380 Kč / 3. trimestr (kurz v pondělí a ve středu)- 11 týdnů

V případě jednorázové platby za celý školní rok máte nárok na 10% slevu.

V případě jednorázové platby za druhý a třetí trimestr máte nárok na 5% slevu.

U vybraných kurzů nabízíme možnost úhrady formou splátek – kontaktujte nás.

Kurzy lze platit pomocí programů Benefity nebo Benefity Plus. Upozorňujeme, že tyto platby nelze kombinovat s jinými slevami, s výjimkou slevy za pozdní přihlášení, a nelze je uplatnit při splátkovém kalendáři.

Termíny 1. - 3. trimestr:  
9. září - 15. prosinec 2023
5. leden - 28. března 2024
5. duben - 27. červen 2024

Délka kurzu: 
Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů, ve 2. trimestru 12 týdnů a ve 3. trimestru 12/11 týdnů. Celková délka kurzu za celý školní rok zůstává 37 týdnů.

Věk: 4-7 let

NÁŠ ZÁVAZEK:

 • V případě, že v souladu s vládními nařízeními budeme v budoucnu nuceni uzavřít naše učební centrum, garantujeme, že hodiny angličtiny budou pokračovat online.
 • Virtuální lekce budou mít stejný počet hodin jako prezenční hodiny.

Co se mé dítě ve věku 4 až 5 let naučí?

Pokrok Vašeho dítěte v této fázi kurzu: 

 • bude se aktivně účastnit výuky při opakování refrénů písniček a příběhů
 • bude schopno sledovat příběh pomocí obrázků a dalších pomůcek
 • bude mít povědomí o tom, jakou má příběh strukturu
 • bude poslouchat příběhy se zvýšenou pozorností a bude si vybavovat a očekávat klíčové body
 • rozšíří si slovní zásobu spojováním a označováním různých předmětů
 • bude umět odříkat abecedu
 • bude schopno popisovat běžné předměty (např. „big“ a „small“)
 • bude přisuzovat význam znakům, které provádí při kreslení, psaní a malování
 • při používání psacího náčiní bude používat špetkový úchop (třemi prsty)
 • bude chápat a používat některé poziční výrazy
 • bude schopno sledovat podobnosti, odlišnosti, vzory a změny
 • rozpozná a odříká čísla ve správném pořadí do 15 a některá čísla využije při hře
 • bude umět počítat a zapisovat počty pomocí znaků, které bude schopno vysvětlit

Co se mé dítě ve věku 5 až 7 let naučí?

Pokrok Vašeho dítěte v této fázi kurzu: 

 • bude schopno rozpoznat a popsat zasazení příběhu, jeho děj a hlavní postavy a navrhne možné zakončení příběhu
 • bude schopno napodobit známý příběh
 • bude schopno upravit známý příběh pomocí inovativního přístupu Talk4Writing 
 • znázorní změněný příběh pomocí zvolené výrazové formy, např. uměleckými prostředky, dramatizací, tancem či pohybem, informačními technologiemi nebo psaním
 • vymyslí nový příběh a ztvární jej vlastním výrazovým prostředkem
 • rozšíří si slovní zásobu spojováním a označováním různých předmětů
 • správně poskládá děj známého příběhu a jednotlivé kroky známého úkolu
 • bude si uvědomovat své pocity a některé z nich popíše
 • popíše samo sebe, své schopnosti, vyjádří své preference a názory
 • vybaví si role a prožitky inscenovaných situací
 • spojí příslušné zvuky a písmena, začne rozpoznávat zvukové segmenty jednoduchých slov a při čtení je spojí
 • správně řekne číslo, které je o jedničku vyšší než dané číslo a rozpozná číslice 1 až 20
 • bude schopno spočítat celkový počet položek ve dvou či třech množinách a zapsat jej pomocí znaků, které umí vysvětlit 
 • bude schopno správným způsobem používat tužku a čitelně zapisovat písmena, bude se také pokoušet o krátké věty ve smysluplných kontextech.

Nabídka kurzů

Věk dítěte Dny Čas
4-5 let

pondělí / středa

14.00-15.00
4-5 let

úterý / čtvrtek

14.00-15.00
5-7 let

pondělí / středa

14.00-15.00
5-7 let úterý / čtvrtek 14.00-15.00

Přesný termín a čas kurzu Vám potvrdíme při registraci.

Fotografie © Mat Wright 2018.