Naší prioritou je Vaše bezpečí a klidný a ničím nerušený průběh lekcí angličtiny pro děti. Zjistěte více o zajištění bezpečnosti v našem výukovém centru.

 

Průběžná registrace znamená, že se do kurzu můžete přihlásit kdykoliv v jeho průběhu s příslušnou slevou z celkové ceny kurzu. Toto neplatí pro krátkodobé kurzy.

Děti si osvojí angličtinu přirozeným způsobem prostřednictvím her a příběhů beránka Timmy

Pokud se děti ve věku dvou až šesti let pravidelně setkávají s angličtinou, jsou schopny se ji naučit naprosto přirozeně. 

Naši odborníci na výuku malých dětí vytvořili nový výukový program Learning Time with Timmy tak, aby byl zajímavý a poutavý. Náš způsob výuky angličtiny rozvíjí u dětí kreativitu, kritické myšlení a sociální dovednosti. Podporuje jejich sebevědomí a pomáhá rozvinout jejich komunikační dovednosti a dobrou výslovnost. Zjistěte více o tom, jak probíhá výuka.

Spojili jsme se s animačním studiem Aardman, protože jejich světoznámá postavička beránek Timmy, která je hvězdou seriálu Timmy Time, naučí Vaše dítě nová slovíčka v kontextu. Timmy a jeho přátelé budou rozvíjet představivost Vašeho dítěte a vtáhnou ho do učení.

Dopřejte svým dětem výuku angličtiny se světovými odborníky. 

Informace o kurzu

Organizace výuky: 2 x 60 minut týdně, maximálně 13 dětí ve skupině

Místo výuky: British Council Praha

Cena:
9,700 Kč / 1. trimestr - 13 týdnů
8,950 Kč / 2. a 3. trimestr - 12. týdnů

Termíny 1. - 3. trimestr:  
14. září - 16. prosince 2020, registrace od 22. června 2020
4. leden - 27. březen 2021, registrace od 23. listopadu 2020
6. duben - 28. červen 2021, registrace od 1. března 2021

Délka kurzu: 
Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů, ve 2. trimestru 12 týdnů a ve 3. trimestru 12 týdnů. Celková délka kurzu za celý školní rok zůstává 37 týdnů.

Věk: 4-6 let

Co se mé dítě ve věku 4 až 5 let naučí?

V případě, že v souladu s vládními nařízeními budeme v budoucnu nuceni uzavřít naše učební centrum, garantujeme, že hodiny angličtiny budou pokračovat online.
Virtuální lekce budou mít stejný počet hodin jako prezenční hodiny.

Pokrok Vašeho dítěte v této fázi kurzu: 

 • bude se aktivně účastnit výuky při opakování refrénů písniček a příběhů
 • bude schopno sledovat příběh pomocí obrázků a dalších pomůcek
 • bude mít povědomí o tom, jakou má příběh strukturu
 • bude poslouchat příběhy se zvýšenou pozorností a bude si vybavovat a očekávat klíčové body
 • rozšíří si slovní zásobu spojováním a označováním různých předmětů
 • bude umět odříkat abecedu
 • bude schopno popisovat běžné předměty (např. „big“ a „small“)
 • bude přisuzovat význam znakům, které provádí při kreslení, psaní a malování
 • při používání psacího náčiní bude používat špetkový úchop (třemi prsty)
 • bude chápat a používat některé poziční výrazy
 • bude schopno sledovat podobnosti, odlišnosti, vzory a změny
 • rozpozná a odříká čísla ve správném pořadí do 15 a některá čísla využije při hře
 • bude umět počítat a zapisovat počty pomocí znaků, které bude schopno vysvětlit

Co se mé dítě ve věku 5 až 6 let naučí?

Pokrok Vašeho dítěte v této fázi kurzu: 

 • bude schopno rozpoznat a popsat zasazení příběhu, jeho děj a hlavní postavy a navrhne možné zakončení příběhu
 • bude schopno napodobit známý příběh
 • bude schopno upravit známý příběh pomocí inovativního přístupu Talk4Writing 
 • znázorní změněný příběh pomocí zvolené výrazové formy, např. uměleckými prostředky, dramatizací, tancem či pohybem, informačními technologiemi nebo psaním
 • vymyslí nový příběh a ztvární jej vlastním výrazovým prostředkem
 • rozšíří si slovní zásobu spojováním a označováním různých předmětů
 • správně poskládá děj známého příběhu a jednotlivé kroky známého úkolu
 • bude si uvědomovat své pocity a některé z nich popíše
 • popíše samo sebe, své schopnosti, vyjádří své preference a názory
 • vybaví si role a prožitky inscenovaných situací
 • spojí příslušné zvuky a písmena, začne rozpoznávat zvukové segmenty jednoduchých slov a při čtení je spojí
 • správně řekne číslo, které je o jedničku vyšší než dané číslo a rozpozná číslice 1 až 20
 • bude schopno spočítat celkový počet položek ve dvou či třech množinách a zapsat jej pomocí znaků, které umí vysvětlit 
 • bude schopno správným způsobem používat tužku a čitelně zapisovat písmena, bude se také pokoušet o krátké věty ve smysluplných kontextech.
V případě, že v souladu s vládními nařízeními budeme v budoucnu nuceni uzavřít naše učební centrum, garantujeme, že hodiny angličtiny budou pokračovat online.
Virtuální lekce budou mít stejný počet hodin jako prezenční hodiny.

Nabídka kurzů

Věk dítěte Dny Čas
4-5 let pondělí / středa 13.30-14.30
4-5 let úterý / čtvrtek 13.30-14.30
5-6 let pondělí / středa 13.30-14.30
5-6 let úterý / čtvrtek 13.30-14.30

Přesný termín a čas kurzu Vám potvrdíme při registraci.

Fotografie © Mat Wright 2018.

Externí odkazy