Připravili jsme pro vás Virtuální učebnu, on-line řešení, které umožní, aby předškolní děti i děti školou povinné (studenti kurzů Primary i Secondary) mohli pokračovat se studiem angličtiny po dobu, kdy jsou prezenční kurzy dočasně pozastaveny.

Virtuální lekce jsou koncipovány tak, aby rozvíjely stejné dovednosti a umožnily studentům tentýž pokrok v učení jako prezenční kurzy. Zahrnují lekce s učitelem, ale také on-line aktivity v rámci samostudia, které je potřeba vypracovat před lekcí a po jejím skončení. Čerpáme ze zkušeností naší široké sítě výukových center po celém světě, abychom vám mohli nabídnout nerušenou účast na virutuální výuce, která se již v praxi ozvědčila. Pokud je to možné, snažíme se u pokračujících studentů také zajistit kurzy se stejným učitelem, ve stejnou dobu jako prezenční kurz i se stejnou skupinou spolužáků. Prohlédněte si Průvodce Virtuální učebnou pro studenty a rodiče, kde naleznete informace, jak se zapojit do virtuální učebny a jaké jsou pravidla výuky. 

Zavázali jsme se zajistit, že všechny děti budou moci studovat v bezpečném a podpůrném prostředí, proto naše platforma zahrnuje řadu funkcí, které slouží k zajištění bezpečnosti dětí on-line. Věříme, že se našim studentům možnost setkávat se se svými spolužáky a učitelem angličtiny z pohodlí a bezpečí svého domova bude líbit.