Průběžná registrace znamená, že se do kurzu můžete přihlásit kdykoliv v jeho průběhu; od třetího týdne trimestru také s příslušnou slevou z celkové ceny kurzu.  Toto neplatí pro krátkodobé kurzy.

 

Dejte svému dítěti náskok inspirující výukou angličtiny pro děti!

Kurzy pro děti Primary Plus jsou vyvinuté týmem anglických odborníků. Kurzy pracují s představivostí dětí, aby se mohly vyjadřovat se sebevědomím, které přesahuje jejich jazykové znalosti. 

Náš přístup zajišťuje, že děti získávají bohatší zkušenost s výukou. Získávají tak maximum ze studia angličtiny díky kombinaci: 

 • zábavné, prezenční lekce se zkušeným učitelem, 
 • interaktivní samostudium připravené učitelem, které připraví děti na samotnou lekci – v bezpečném a snadno použitelném online vzdělávacím prostředí.  

Budete mít přístup k osobnímu panelu vašeho dítěte. Společně pak můžete sledovat jeho pokrok, oslavovat úspěchy i vidět, kde se nacházejí na své cestě ke vzdělání. 

NÁŠ ZÁVAZEK:

 • V případě, že v souladu s vládními nařízeními budeme v budoucnu nuceni uzavřít naše učební centrum, garantujeme, že hodiny angličtiny budou pokračovat online.
 • Virtuální lekce budou mít stejný počet hodin jako prezenční hodiny.

NOVĚ! Procvičování angličtiny se studenty z jiných zemí

Náš kurz Primary Plus nabízí nově propojení našich studentů z naší celosvětové sítě výukových center ve více než 40 zemích. Díky této jedinečné zkušenosti si mohou procvičit své znalosti angličtiny a zároveň poznávat různé kultury. Každý trimestr budou studenti pracovat se svými vrstevníky v jiných zemích na týmových projektech, které rozšíří jejich obzory a pomohou jim stát se globálně propojenými občany světa. Všechny tyto zkušenosti budou poskytovány bezpečným a uvolněným způsobem našimi zkušenými učiteli a budou uspořádány podle stávajících učebních osnov a rozvrhů tříd.

Informace o kurzu

 • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

  Beginner (A0) - Elementary (A2)

 • ORGANIZACE VÝUKY

  2 x 60 minut týdně
  Maximálně 14 dětí ve skupině

 • JAK SE PŘIHLÁSIT

  Před zápisem do tohoto kurzu nemusí dítě absolvovat vstupní test. Stačí vyplnit online přihlášku.
  V případě dotazů nás kontaktujte.

   

 • CENA

  9.800 Kč / 13 týdnů - 1. trimestr
  9.100 Kč / 12 týdnů - 2. a 3. trimestr (kurz v úterý a ve čtvrtek)
  8.340 Kč / 11 týdnů - 3. trimestr (kurz v pondělí a ve středu)

  Učebnice a veškeré pomůcky jsou zahrnuty v ceně kurzu.

  Kurz lze hradit z programu Benefity nebo Benefity Plus. Platbu není možné kombinovat s dalšími slevami kromě pozdní registrace v průběhu trimestru. 

  U vybraných kurzů nabízíme možnost úhrady formou splátek – kontaktujte nás.

  Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů, ve 2. trimestu 12 týdnů a ve 3. trimestru 11/12 týdnů.

Děti ve věku 7 let:

 • se naučí číst a psát anglicky, nejprve na úrovni slov, poté na úrovni vět,
 • budou tvořit věty s využitím nově naučených slovíček, 
 • se naučí vyjádřit své myšlenky v angličtině v oblastech, které dobře znají.

Budou to dělat s využitím následujících přístupů: 

 • naučí se, jak je každý jedinečný v tom, co ho baví, nebaví a jaké má zájmy,
 • uvidí, jak může být každodenní život podobný nebo také různý, 
 • budou popisovat své vlastní okolí, počínaje svým pokojíčkem až po místo, ve kterém žijí,
 • uvědomí si, jak vyjadřují své pocity a jaké volby v životě člověk dělá,
 • budou přemýšlet o přírodě a o tom, jak do ní patří.

 

Děti ve věku mezi 8 a 9 lety:

 • se naučí a budou procvičovat nová slovíčka ke známým tématům v rámci aktivit jako je kreativní psaní,
 • budou nezávisle číst a formovat si zájem o celou řadu témat.

 
Budou to dělat s využitím následujících přístupů:

 • rozvíjet si představivost prostřednictvím vyprávění příběhů, 
 • učit se o přírodním světě s využitím přirozené zvědavosti, od podmořského světa až po vesmír,   
 • přemýšlet o nápadech, jak být šťastnými a zdravými lidmi, a dělit se o tyto nápady s ostatními,
 • prozkoumávat možnosti, jak být dobrým občanem, 
 • přemýšlet o svém životě, zájmech a nadějích do budoucnosti.

Děti ve věku mezi 10 a 11 lety

 • se naučí psát příběhy a také lépe číst v angličtině,
 • budou prezentovat a porovnávat nápady a názory s využitím složitějšího jazyka.

 Budou to dělat s využitím následujících přístupů:

 • využívat svých dovedností a znalostí k tomu, aby dokázali pomoci ostatním, 
 • zkoumat problémy, které mají vliv na společnost a životní prostředí, a nalézat řešení,
 • dozvídat se něco nového o lokalitách, kulturách, nápadech a vynálezech,
 • objevovat vzrušující svět sportu a krásu umění, 
 • ohlížet se zpět na zážitky ze školy a přemýšlet o svých plánech do budoucna.

Kurzy Primary Plus
British Council, Praha 1

 

Úroveň Dny Čas
Primary Plus 1 pondělí / středa 14.00-15.00
Primary Plus 1 úterý / čtvrtek 14.00-15.00
     
Primary Plus 2

pondělí / středa

14.00-15.00
Primary Plus 2 úterý / čtvrtek 14.00-15.00
Primary Plus 2

pondělí / středa

15.15-16.15
Primary Plus 2 úterý / čtvrtek 15.15-16.15
     
Primary Plus 3

pondělí / středa

15.15-16.15
Primary Plus 3

úterý / čtvrtek

15.15-16.15
     
Primary Plus 4 pondělí / středa 15.15-16.15
Primary Plus 4 úterý / čtvrtek 15.15-16.15
     

Primary Plus 5

pondělí / středa

15.15-16.15
Primary Plus 5

úterý / čtvrtek

15.15-16.15

Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů, ve 2. trimestru 12 týdnů a ve 3. trimestru 11/12 týdnů. Celková délka kurzu za celý školní rok je 37 týdnů. 

Termíny kurzů 2022-2023

KURZY TERMÍN DÉLKA ZÁPIS
1. trimestr 12. září - 16.prosince 2022 13 týdnů 13. června 2022
2. trimestr 7. ledna - 31. března 2023 12 týdnů 28. listopad 2022
3. trimestr 11. dubna - 3. červenec 2023 11/12 týdnů 20. března 2023

Celková délka kurzu za celý školní rok je 37 týdnů.

Inspirativní lekce se zkušenými učiteli pro rozvoj komunikace v angličtině

Ze spokojených studentů se stávají sebevědomí mluvčí! Existuje mnoho důvodů, proč si vaše dítě užije naše prezenční kurzy: 

 • Děti mají dostatek času na procvičování mluvené angličtiny.
 • V průběhu hodin je nespočet zábavných aktivit se spolužáky v párech i ve skupinách. Děti mají možnost vytvořit přátelské pouto se spolužáky. 
 • Menší velikost tříd znanemá, že naši vysoce kvalifikovaní a nadšení učitelé se mohou osobně věnovat jednotlivým žákům. 

Rozvíjení životních dovedností, které vaše dítě potřebuje pro svou budoucnost

Vaše děti si budou rozvíjet vůdčí schopnosti, spolupráci a kritické myšlení v uvolněném prostředí, kde mohou být sami sebou. Proto budou:

 • pracovat ve skupinách nebo párech, aby si procvičily mluvení, řešení problémů a spolupráci na projektech se zaměřením na témata z reálného světa, např. příroda nebo životní prostředí,
 • budovat své zkušenosti a trénovat komunikaci a spolupráci s ostatními při přípravě na život v globalizovaném světě. 

Prohloubení studia dětí mezi lekcemi 

Vaše dítě se bude připravovat na každou lekci samostudiem, zadaným jejich učitelem, které mohou vyplňovat vlastním tempem. Samotná lekce je pak zaměřena na zdokonalování jejich dovedností v mluvení. Tato část zkušenosti: 

 • pomáhá dítěti vylepšit dovednosti ve čtení, psaní i poslechu během poutavých a vysoce kvalitních online výukových zdrojů navržených odborníky,
 • udržuje dítě motivované díky online cvičením i aktivitám, které zahrnují kvízy a hry založené na reálných tématech a zábavných postavách,
 • dává dítěti prostor pro prohloubení jeho porozumění jazyka a zdokonaluje jeho gramatiku a slovní zásobu,
 • je vhodná pro děti a snadno se používá, takže může pracovat samostatně,
 • má vlastní hodnocení, takže dítě může být ihned hrdé na svůj pokrok a přemýšlet o tom, v čem se může zlepšit,
 • obsahuje přizpůsobený panel, takže Vy i Vaše dítě můžete sledovat, kde se dítě nachází na své cestě ke vzdělání,
 • pomáhá dítěti pochopit výhodu přípravy, díky které může být sebevědomější, když mluví ve třídě,
 • pomáhá budovat dobré návyky a lásku k učení angličtiny.

Bezpečné a podpůrné místo k učení 

Rodiče z celého světa nám důvěřují nejen pro naši expertízu ve výuce angličtiny ale také pro naši vysokou úroveň ochrany a zajistění bezpečí dětí. 

Zavedli jsme důkladná opatření, abychom zajistili bezpečí dětí během výuky a aby jejich osobní údaje byly chráněny. 

Technické požadavky

Interaktivní cvičení je přístupné pomocí stolního počítače, notebooku nebo tabletu.

Nedoporučujeme používat mobilní telefon, protože chceme zajistit, aby studenti měli kvalitní zážitek ze studia.  

Budete také potřebovat dobré připojení k wi-fi.