Boy and girl working together on a paper
Začátek: 14. září 2020 (3 trimestry) 2 x 60 minut týdně
Praha pro děti od 7 do 11 let

Dejte svému dítěti náskok inspirující výukou angličtiny pro děti!

 • v případě, že v souladu s vládními nařízeními budeme v budoucnu nuceni uzavřít naše učební centrum, garantujeme, že hodiny angličtiny budou pokračovat online
 • virtuální lekce budou mít stejný počet hodin jako prezenční hodiny

Náš kurz angličtiny pro děti Primary Plus povede v bezpečném a motivujícím prostředí vaše dítě od 7 do 11 let k tomu, aby se nebálo vyjadřovat. 

Vytváříme prostor, kde se mluví pouze anglicky. Děti mají pocit, že jsou středem svého vlastního učení. S tím, jak se zvyšuje jejich jazyková pohotovost v angličtině, roste i jejich sebedůvěra.

Inspirující. Poutavý. Motivující.

Vaše dítě se naučí: 

 •  získávat sebedůvěru tím, že budou mluvit anglicky o známých tématech, jako je jejich okolí, počínaje vlastním pokojíčkem až po místo, ve kterém bydlí.
 • vyjadřovat se prostřednictvím zábavných aktivit a skupinových projektů a prozkoumávat oblasti jako je přírodní svět, od života pod vodou až po vesmír
 • rozvíjet důležité dovednosti pro život, které je připraví na budoucnost mimo třídu

Informace o kurzu

 • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

  Beginner (A0) - Elementary (A2)

 • ORGANIZACE VÝUKY

  2 x 60 minut týdně
  Maximálně 14 dětí ve skupině

 • JAK SE PŘIHLÁSIT

  Před zápisem do tohoto kurzu nemusí dítě absolvovat vstupní test. Stačí vyplnit online přihlášku.
  V případě dotazů nás kontaktujte.

 • CENA

  9.700 Kč / 13 týdnů - 1. trimestr
  8.950 Kč / 12 týdnů - 2. a 3. trimestr

  Učebnice a veškeré pomůcky jsou zahrnuty v ceně kurzu.

  Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů, ve 2. trimestu 12 týdnů a ve 3. trimestru 12 týdnů.

Děti ve věku 7 let:

 • se naučí číst a psát anglicky, nejprve na úrovni slov, poté na úrovni vět
 • budou tvořit věty s využitím nově naučených slovíček 
 • se naučí vyjádřit své myšlenky v angličtině v oblastech, které dobře znají.

Budou to dělat s využitím následujících přístupů: 

 • naučí se, jak je každý jedinečný v tom, co ho baví, nebaví a jaké má zájmy

 • uvidí, jak může být každodenní život podobný nebo také různý 

 • budou popisovat své vlastní okolí, počínaje svým pokojíčkem až po místo, ve kterém žijí

 • uvědomí si, jak vyjadřují své pocity a jaké volby v životě člověk dělá

 • budou přemýšlet o přírodě a o tom, jak do ní patří.

 

Děti ve věku mezi 8 a 9 lety:

 • se naučí a budou procvičovat nová slovíčka ke známým tématům v rámci aktivit jako je kreativní psaní

 • budou nezávisle číst a formovat si zájem o celou řadu témat.

 
Budou to dělat s využitím následujících přístupů:

 • rozvíjet si představivost prostřednictvím vyprávění příběhů 

 • učit se o přírodním světě s využitím přirozené zvědavosti, od podmořského světa až po vesmír   
 • přemýšlet o nápadech, jak být šťastnými a zdravými lidmi, a dělit se o tyto nápady s ostatními

 • prozkoumávat možnosti, jak být dobrým občanem 

 • přemýšlet o svém životě, zájmech a nadějích do budoucnosti.


Děti ve věku mezi 10 a 11 lety

 • se naučí psát příběhy a také lépe číst v angličtině

 • budou prezentovat a porovnávat nápady a názory s využitím složitějšího jazyka.

 Budou to dělat s využitím následujících přístupů:
 • využívat svých dovedností a znalostí k tomu, aby dokázali pomoci ostatním 

 • zkoumat problémy, které mají vliv na společnost a životní prostředí, a nalézat řešení

 • dozvídat se něco nového o lokalitách, kulturách, nápadech a vynálezech

 • objevovat vzrušující svět sportu a krásu umění 

 • ohlížet se zpět na zážitky ze školy a přemýšlet o svých plánech do budoucna.

Kurzy Primary Plus
British Council, Praha 1

 

Úroveň Dny Čas
Primary Plus 1 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 1 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
     
Primary Plus 2 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 2 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
     
Primary Plus 3 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 3 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 3 středa / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 4 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 4 pondělí / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 4 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
     
Primary Plus 5 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 5 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 5 úterý / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 6 pondělí  / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 6 úterý  / čtvrtek 14.45-15.45

Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů, ve 2. trimestru 12 týdnů a ve 3. trimestru 12 týdnů. Celková délka kurzu za celý školní rok je 37 týdnů. 

Termíny kurzů 2020-2021

KURZY TERMÍN DÉLKA ZÁPIS
1. trimestr 14. září - 16.prosince 2020 13 týdnů od 22. června 2020
2. trimestr 4. ledna - 27. března 2021 12 týdnů od 23. listopadu 2020
3. trimestr 6. dubna - 28. června 2021 12 týdnů od 1. března 2021

Celková délka kurzu za celý školní rok je 37 týdnů.

Učit se angličtinu a mnoho dalšího

Mladí studenti v našich kurzech angličtiny se učí tak, že se zapojují do aktivit, které je zajímají. Naši zkušení učitelé jim pomáhají rozvíjet jejich znalosti angličtiny a také kreativitu, kritické myšlení a dovednosti v oblastech řešení problémů a vedení lidí.

Nasměrujte své dítě na cestu k úspěchu

Rodiče vnímáme jako partnery. O tom, jak si vaše dítě vede, budete dostávat pravidelnou zpětnou vazbu. V každém věku zhodnotíme jeho rozvoj v angličtině a v oblasti základních životních dovedností.

Naším cílem je, aby na konci kurzu vaše dítě dosáhlo minimálně úrovně A2 na stupnici SERR (Společný evropský referenční rámec).

Budete mít také možnost přihlášení do online portálu Primary Plus, aby se vaše dítě mohlo učit i doma.