Primary Plus: angličtina pro školáky

Primary Plus je jazykový kurz strukturovaný do pěti úrovní, jehož cílem je naučit děti přirozeně a bez zábran komunikovat v angličtině s důrazem na vyvážený rozvoj jejich osobnosti. Tento kurz byl vytvořen odborníky British Council.

Všechny kurzy Primary Plus se skládají z modulů, které pracují s tématy odpovídajícími věku a vývojové fázi dítěte. Děti se učí angličtinu a další praktické dovednosti prostřednictvím různých úkolů a projektů. Zlepšuje se jejich schopnost porozumět jazyku a používat jej. 

PĚT DŮVODŮ PROČ ZAPSAT SVÉ DÍTĚ DO KURZU PRIMARY PLUS

1. spontánnÍ KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ

Osmdesát let zkušeností s výukou angličtiny, vysoce kvalifikovaní učitelé a znalost problematiky jazykového vývoje dětí zaručují, že kurzy British Council jsou navrženy tak, aby postupně rozvíjely schopnosti a přirozenou sebedůvěru dětí.

Každá úroveň kurzu Primary Plus se vyznačuje rovnováhou mezi všemi čtyřmi základními jazykovými dovednostmi. Kurzy nižší úrovně kladou velký důraz na zdokonalení čtenářské gramotnosti, která je důležitá pro porozumění učivu a rychlejšímu osvojení ostatních dovedností v kurzech vyšších úrovních.

2. ZÍSKÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOTÍ

Naše kurzy podporují děti v jejich fyzickém, osobnostním, sociálním a emočním rozvoji a také v osvojení důležitých praktických dovedností, jako jsou kreativita, kritické myšlení a schopnost spolupracovat s ostatními. Děti si osvojují základní praktické dovednosti přirozeně prostřednictvím speciálně sestavených činností a s využitím různých médií. Na základě konceptuálního rámce autorů Fullana a Langworthyho (2013) a systému průřezových dovedností (UNESCO, 2013) jsme vytvořili šestici klíčových praktických dovedností:

 • kreativita a představivost
 • osobní rozvoj
 • smysl pro občanství
 • kritické myšlení a řešení problémů
 • počítačová gramotnost
 • spolupráce a komunikace

3. ZÁBAVNÁ A INTERAKTIVNÍ VÝUKA

Ve výuce používáme zajímavé materiály a pomůcky. Střídání činností a využití her a úkolů vyžadujících logické myšlení nám umožňuje používat různé učební styly a zapojit tak děti s různými intelektovými předpoklady.

Díky vzájemné spolupráci a interakci mezi dětmi a učiteli se vytváří prostředí, ve kterém se děti nebojí vyjadřovat svůj názor a pokládat otázky. Dětem se tyto hodiny budou opravdu líbit.

4. PŘEHLED O POKROKU

Rodiče mohou průběžně sledovat pokrok svých dětí díky pravidelnému hodnocení školních činností a třikrát ročně dostanou písemné hodnocení. Děti se během roku věnují různým úkolům, budou například pracovat na projektu nebo prezentaci, což bude základem pro hodnocení ze strany učitele.

5. WEBOVÝ PORTÁL PRIMARY PLUS

Úkoly a cvičení na portálu Primary Plus jsou speciálně navržena k procvičování gramatiky a slovní zásoby. Po splnění všech úkolů dané úrovně získají děti přístup k bonusovým hrám a videím.

Informace o kurzu

 • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

  Beginner (A0) - Elementary (A2)

 • ORGANIZACE VÝUKY

  2 x 60 minut týdně
  Maximálně 14 dětí ve skupině

 • JAK SE PŘIHLÁSIT

  Před zápisem do tohoto kurzu nemusí dítě absolvovat vstupní test. Stačí vyplnit online přihlášku.
  V případě dotazů nás kontaktujte.

 • CENA

  9.420 Kč (Primary Advanced* - 9.210 Kč) 

  Učebnice a veškeré pomůcky jsou zahrnuty v ceně kurzu.

  Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů. 

Kurzy Primary Plus
British Council, Praha 1

 

Úroveň Dny Čas
Primary Plus 1 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 1 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
     
Primary Plus 2 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 2 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 2 středa / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 3 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 3 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 3 úterý / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 4 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 4 pondělí / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 4 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 4 úterý / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 5 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 5 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
     
Primary Advanced* (9-11 let) úterý / pátek 14.45-15.45

*Kurz angličtiny pro školáky, kteří umí anglicky komunikovat na vyšší úrovni než jejich vrstevníci a pro děti, které jsou biligvní.

Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů. Celková délka kurzu za celý školní rok zůstává 36 týdnů. 

Termíny kurzů 2019-2020

KURZY TERMÍN DÉLKA ZÁPIS
1. trimestr 14. září - 16.prosince 2018 13 týdnů od 10. června 2018
2. trimestr 6. ledna - 21. března 2020 11 týdnů od 18. listopadu 2019
3. trimestr 30. března - 27. června 2020 12 týdnů od 24. února 2020

Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů. Celková délka kurzu za celý školní rok zůstává 36 týdnů.