Primary Plus: angličtina pro školáky

Primary Plus je jazykový kurz strukturovaný do pěti úrovní, jehož cílem je naučit děti přirozeně a bez zábran komunikovat v angličtině s důrazem na vyvážený rozvoj jejich osobnosti. Tento kurz byl vytvořen odborníky British Council.

Všechny kurzy Primary Plus se skládají z modulů, které pracují s tématy odpovídajícími věku a vývojové fázi dítěte. Děti se učí angličtinu a další praktické dovednosti prostřednictvím různých úkolů a projektů. Zlepšuje se jejich schopnost porozumět jazyku a používat jej. 

PĚT DŮVODŮ PROČ ZAPSAT SVÉ DÍTĚ DO KURZU PRIMARY PLUS

1. spontánnÍ KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ

Osmdesát let zkušeností s výukou angličtiny, vysoce kvalifikovaní učitelé a znalost problematiky jazykového vývoje dětí zaručují, že kurzy British Council jsou navrženy tak, aby postupně rozvíjely schopnosti a přirozenou sebedůvěru dětí.

Každá úroveň kurzu Primary Plus se vyznačuje rovnováhou mezi všemi čtyřmi základními jazykovými dovednostmi. Kurzy nižší úrovně kladou velký důraz na zdokonalení čtenářské gramotnosti, která je důležitá pro porozumění učivu a rychlejšímu osvojení ostatních dovedností v kurzech vyšších úrovních.

2. ZÍSKÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOTÍ

Naše kurzy podporují děti v jejich fyzickém, osobnostním, sociálním a emočním rozvoji a také v osvojení důležitých praktických dovedností, jako jsou kreativita, kritické myšlení a schopnost spolupracovat s ostatními. Děti si osvojují základní praktické dovednosti přirozeně prostřednictvím speciálně sestavených činností a s využitím různých médií. Na základě konceptuálního rámce autorů Fullana a Langworthyho (2013) a systému průřezových dovedností (UNESCO, 2013) jsme vytvořili šestici klíčových praktických dovedností:

 • kreativita a představivost
 • osobní rozvoj
 • smysl pro občanství
 • kritické myšlení a řešení problémů
 • počítačová gramotnost
 • spolupráce a komunikace

3. ZÁBAVNÁ A INTERAKTIVNÍ VÝUKA

Ve výuce používáme zajímavé materiály a pomůcky. Střídání činností a využití her a úkolů vyžadujících logické myšlení nám umožňuje používat různé učební styly a zapojit tak děti s různými intelektovými předpoklady.

Díky vzájemné spolupráci a interakci mezi dětmi a učiteli se vytváří prostředí, ve kterém se děti nebojí vyjadřovat svůj názor a pokládat otázky. Dětem se tyto hodiny budou opravdu líbit.

4. PŘEHLED O POKROKU

Rodiče mohou průběžně sledovat pokrok svých dětí díky pravidelnému hodnocení školních činností a třikrát ročně dostanou písemné hodnocení. Děti se během roku věnují různým úkolům, budou například pracovat na projektu nebo prezentaci, což bude základem pro hodnocení ze strany učitele.

5. WEBOVÝ PORTÁL PRIMARY PLUS

Úkoly a cvičení na portálu Primary Plus jsou speciálně navržena k procvičování gramatiky a slovní zásoby. Po splnění všech úkolů dané úrovně získají děti přístup k bonusovým hrám a videím.

Informace o kurzu

 • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

  Beginner (A1) - Elementary (A2)

 • ORGANIZACE VÝUKY

  2 x 60 minut týdně
  Maximálně 14 dětí ve skupině

 • JAK SE PŘIHLÁSIT

  Kontaktujte nás telefonicky na čísle 221 991 160 nebo e-mailem.

 • CENA

  8,100 Kč
  (Učebnice a veškeré pomůcky jsou zahrnuty v ceně kurzu.)

Kurzy Primary Plus
British Council, Praha 1

Úroveň Dny Čas
Primary Plus 1 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 1 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 1 úterý / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 2 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 2 pondělí / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 2 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 2 úterý / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 3 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 3 pondělí / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 3 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 3 středa / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 4 pondělí / středa 14.45-15.45
Primary Plus 4 středa / pátek 14.45-15.45
Primary Plus 4 úterý / pátek 14.45-15.45
     
Primary Plus 5 úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Plus 5 středa / pátek 14.45-15.45
     
Primary Advanced* (7-9 let) úterý / čtvrtek 14.45-15.45
Primary Advanced* (9-11 let) středa / pátek 14.45-15.45

*Kurz angličtiny pro školáky, kteří umí anglicky komunikovat na vyšší úrovni než jejich vrstevníci a pro děti, které jsou biligvní.

Termíny kurzů 2017-2018

KURZY ZÁPIS
1. trimestr 16. září-9.prosince 2017 od 12. června 2017
2. trimestr 2. ledna-24. března 2018 od 27. listopadu 2017
3. trimestr 3. dubna-23. června 2018 od 12. března 2018