Secondary Plus YL, image

Znalost angličtiny pro dosažení úspěchu

Náš kurz Secondary Plus učí mládež dovednosti, které potřebují k tomu, aby se cítili jistě při komunikaci v angličtině. Vydají se do světa připraveni chopit se příležitostí a dosáhnout všeho, o čem snili.

Kurz Secondary Plus je veden kvalifikovanými odborníky na výuku angličtiny, kteří nabízejí fantastický zážitek z výuky a umožní vašemu dítěti naplno rozvinout svůj potenciál.

Informace o kurzu

 • Jazyková úroveň

  začátečník (A1), mírně pokročilý (A2), středně pokročilý (B1), pokročilý (B2), velmi pokročilý (C1), expert (C2)

 • Organizace výuky

  Délka 1 lekce: 90 minut

  Intenzita a počet lekcí:

  • 1 lekce 2 x týdně 
  • 2 lekce 1x týdně v pátek nebo v sobotu

  Maximálně 14 dětí ve skupině

 • Cena

  • 14,250 Kč / 1. trimestr - 13 týdnů
  • 13.150 Kč / 2. a 3. trimestr (kurz v úterý a ve čtvrtek) - 12 týdnů
  • 12.100 Kč / 3. trimestr (kurz v pondělí a ve středu) - 11 týdnů

  V případě jednorázové platby za celý školní rok máte nárok na 10% slevu.

  V případě jednorázové platby za druhý a třetí trimestr máte nárok na 5% slevu.

  U vybraných kurzů nabízíme možnost úhrady formou splátek – kontaktujte nás.

  Kurzy lze platit pomocí programů Benefity nebo Benefity Plus. Upozorňujeme, že tyto platby nelze kombinovat s jinými slevami, s výjimkou slevy za pozdní přihlášení, a nelze je uplatnit při splátkovém kalendáři.

  Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů, ve 2. trimestru 12 týdnů a ve 3. trimestru 11/12 týdnů.

Secondary Plus kurzy
British Council, Praha 1

 

ÚROVEŇ DEN ČAS
Lower Secondary (11-13 let)
Secondary Plus A1 pondělí / středa 16.30-18.00
     
Secondary Plus A2

pondělí / středa

16.30-18.00
Secondary Plus A2

úterý / čtvrtek

16.30-18.00
     
Secondary Plus B1.1

pondělí / středa

16.30-18.00
Secondary Plus B1.1 

úterý / čtvrtek

16.30-18.00
     
Secondary Plus B1.2 pondělí / středa 16.30-18.00
Secondary Plus B1.2 

úterý / čtvrtek

16.30-18.00
     
Secondary Plus B2

pondělí / středa

16.30-18.00
Secondary Plus B2

úterý / čtvrtek

16.30-18.00
     
First Lower (B2)  úterý / čtvrtek 16.30-18.00
     
Secondary Plus C1 pondělí / středa 16.30-18.00
     
Upper Secondary (14-17 let)
Upper Secondary Plus B1 

úterý / čtvrtek

16.30-18.00
Upper Secondary Plus B1  pátek 15.00-18.15
     
Upper Secondary Plus B2

pondělí / středa

16.30-18.00
Upper Secondary Plus B2

úterý / čtvrtek

16.30-18.00
Upper Secondary Plus B2 

pátek 

15.00-18.15
     
First Upper (B2)  pondělí / středa 16.30-18.00
First Upper (B2) 

pátek

15.00-18.15
First Upper (B2)  sobota 09.00-12.15
     
Upper Secondary Plus C1  pátek 15.00-18.15
Upper Secondary Plus C1 sobota 09.00-12.15
     
Advanced Exam Upper (C1) 

pátek 

15.00-18.15
Advanced Exam Upper (C1)

sobota

09.00-12.15
     
Proficiency Upper (C2) pondělí / středa 18.15-19.45 
Proficiency Upper (C2) pátek 15.00-18.15

Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů, ve 2. trimestru 12. týdnů a ve 3. trimestru 11/12. týdnů. Celková délka kurzu za celý školní rok zůstává 37 týdnů. 

Secondary Plus kurzy
Základní škola Brána jazyků

ÚROVEŇ DEN ČAS
Upper Secondary (14-17 let)    
First Upper (B2) 

úterý / čtvrtek

16.30-18.00
     
Upper Secondary Plus C1

úterý / čtvrtek

16.30-18.00
     
Advanced Exam Upper (C1) úterý / čtvrtek 18.15-19.45

Tyto kurzy probíhají v prostorách Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výukou matematikyUhelný trh 4, Praha 1.

Jak se tam dostanete? - Mapa

Kurzy v 1. trimestru trvají 13 týdnů. ve 2. trimestru 12 týdnů a ve 3. trimestru 11/12 týdnů. Celková délka kurzu za celý školní rok je 37 týdnů.

Termíny kurzů 2023-2024

KURZY TERMÍN DÉLKA ZÁPIS
1. trimestr 9. září - 15.prosinec 2023 13 týdnů 19. červen 2023
2. trimestr 5. leden - 28. březen 2024 12 týdnů 30. listopad 2023
3. trimestr 5. duben - 27. červen 2024 11/12 týdnů 18. březen 2024

 

Celková délka kurzu za celý školní rok je 37 týdnů.

Rozvíjení dovedností a sebedůvěry v angličtině

V našem inkluzivním vzdělávacím prostředí mohou být dospívající sami sebou. Naše kurzy angličtiny je vedou k tomu, aby:

 • se naučili angličtinu jako druhý jazyk a stali se asertivními, nezávislými a kulturně uvědomělými globálními občany,
 • se otevřeně vyjadřovali, což jim pomáhá získat sebedůvěru při komunikaci v angličtině, 
 • pracovali na praktických a náročných úkolech, které podporují sebevyjádření a tvůrčí myšlení,
 • spolupracovali na týmových úkolech se spolužáky podobné jazykové úrovně a věku.

Co by měli rodiče vědět

Jak probíhá výuka?

Zkušení učitelé každého studenta vedou a podporují, používají moderní výukové metody a připravují je na to, aby mohli angličtinu používat v běžném životě, na vysoké škole nebo v zaměstnání.

V našich kurzech angličtiny pro mládež se studenti:

 • účastní zajímavých interaktivních aktivit,
 • mohou těšit na podnětné hodiny konverzace ,
 • pod vedením kvalifikovaného učitele angličtiny zdokonalují v jazykových dovednostech.

Jaké jsou zásady výuky?

Během kurzu si vaše dítě:

 • procvičí dovednosti, které mu pomohou uspět u školních zkoušek a na mezinárodních vysokých školách,
 • osvojí týmovou práci a vůdčí schopnosti díky spolupráci se spolužáky,
 • bude rozvíjet svou kreativitu a naváže kontakt se studenty z jiných kultur.

Jak je hodnocen pokrok? 

V British Council se zajímáme o vaši zpětnou vazbu, protože chceme, aby naši žáci měli z učení větší radost. O pokroku vašeho dítěte poskytujeme pravidelnou zpětnou vazbu, spolu s potvrzením o docházce a zprávami o jeho jazykových dovednostech.

 • Součástí studijního programu je formální i neformální hodnocení. 
 • Personalizované online přehledy vám umožní sledovat pokroky společně s vaším dítětem.

Pokroky vašeho dítěte v průběhu školního roku vám přiblížíme ve zprávě, která obsahuje informace o:

 • magazínech a projektech, které vaše dítě studovalo,
 • hodnocení projektové části na základě mezinárodních standardů společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
 • grafu zobrazujícím pokrok v průběhu hodnoceného období.

Vzdělávací portál a pokrok vašeho dítěte

Náš vzdělávací portál je zabezpečená online platforma, která pomáhá vašemu dítěti si samostatně a vlastním tempem procvičovat před výukou i po ní. To znamená, že čas strávený ve třídě je zaměřen na zlepšování jeho jazykových a tvůrčích dovedností. Děti mohou využívat doplňkové aktivity pod vedením svého učitele a rodiče mají přístup k údajům o jejich pokroku. Více informací najdete v našem Centru pro rodiče.