Learning materials YL, image

Magazíny: Klíč ke vzdělávání

Po celý školní rok se vaše děti budou věnovat angličtině díky novým a zajímavým magazínům. 

Naše magazíny jsou založeny na tématech vhodná pro daný věk, jsou vytvářeny odborníky na vzdělávání a podporují obsah a cíle našich kurzů Primary a Secondary Plus.

Zapojení žáků a rozvoj dovedností pro budoucnost

 • Kreativita a představivost
 • Vůdčí dovednosti a osobní rozvoj
 • Globální občanství
 • Kritické myšlení a řešení problémů
 • Digitální gramotnost
 • Spolupráce a komunikace

Kromě rozvíjení nových dovedností se děti mohou svobodně vyjadřovat a klást otázky, protože poznávají sebe i svět kolem sebe.

 • Každý magazín je navržen tak, aby podporoval osobní, sociální a emocionální rozvoj dětí.
 • Práce na projektech podporuje kreativitu, kritické myšlení a spolupráci a rozvíjí klíčové dovednosti pro 21. století.
 • Obsah je přizpůsoben úrovni čtení každého žáka a je prezentován zábavnou, neformální formou. 
 • Díky modernímu obsahu a aktuálnímu vzhledu se cítíte na míle vzdáleni tradičním učebnicím.

Čerpání inspirace z aktuálních zpráv

Články v magazínech čerpají z událostí a tradic z celého světa. Kromě čtení o zajímavých tématech mají žáci k dispozici hry a aktivity, které podporují skupinovou diskusi a výměnu názorů a rozvíjejí kritické myšlení.

Aktivity zahrnují také:

 • mluvený projev a výslovnost,
 • poslech, čtení a psaní,
 • gramatiku a slovní zásobu.

Posilujte sebevědomí svého dítěte v angličtině

Žáci řeší úkoly z běžného života, pracují ve skupinách a ke každému úkolu vypracovávají odpovědi a hledají inovativní řešení. Díky tomu naši žáci získávají sebedůvěru při komunikaci v angličtině. 

Při každé aktivitě jsou žáci zapojeni podle jejich aktuální úrovni schopností. Když žáci vidí konkrétní pokroky, jejich motivace vzrůstá.