How we teach YL, image

Výuka angličtiny, která žákům umožní získat celoživotní dovednosti

Při výuce uplatňujeme přístup založený na praktických znalostech. Naše lekce jsou proto zábavné, kreativní a interaktivní. U malých dětí rozvíjíme schopnost číst, psát, naslouchat a mluvit a dbáme na to, abychom zohlednili všechny jejich individuální vzdělávací potřeby.

Výuka přizpůsobená vašemu dítěti

Naše učebny vytvářejí bezpečné a inspirativní prostředí pro učení a umožňují individuální přístup ke každému žákovi.

Učebna, ve které se našim studentům zvyšuje sebevědomí

Aktivity plné podnětů a výzev a různorodé učební materiály povzbuzují studenty k tomu, aby více komunikovali anglicky.

Rozvíjení základních sociálních a životních dovedností

Poskytujeme studentům životní dovednosti, jako je nezávislost, samostatnost a porozumění mezi kulturami.

Magazíny a online zdroje vzdělávacího portálu

Náš vzdělávací portál je internetový nástroj, který zlepšuje výuku angličtiny. Naše magazíny přizpůsobené věku žáků jsou psány autentickým jazykem a byly vytvořeny odborníky s cílem podpořit efektivní strategie učení.

Doprovoďte své dítě na jeho cestě za cizími jazyky

  • Můžete sledovat hodnocení a přehledy o pokroku.
  • Budee mít přístup k certifikátům a údajům vašeho dítěte.
  • Budete dostávat měsíční newsletter a účastnit se podzimních a jarních seminářů, abyste byli stále v obraze.