Co je IELTS Online a jak funguje?

Pokud potřebujete absolvovat zkoušku IELTS Academic, můžete tak učinit z domova nebo odkudkoli, kde máte spolehlivé připojení k internetu. Formát a časové rozvržení zkoušky jsou naprosto stejné jako u testu Academic ve zkouškovém centru, zkouška z mluveného projevu s kvalifikovaným zkoušejícím IELTS se ale koná prostřednictvím videohovoru.

Zkoušku IELTS Online můžete složit na vlastním počítači nebo notebooku. IELTS Online využívá kombinaci lidskéinterakce a umělé inteligence k zajištění vzdáleného provádění online testů. 

Před zkouškou je třeba nainstalovat software Inspera Exam Portal, což je platforma, na které probíhá IELTS Online. Doporučujeme to udělat den před zkouškou, aby bylo jisté, že vše funguje. Odkaz ke stažení softwaru vám přijde e-mailem.

Připravili jsme několik instruktážních videí, která vás provedou různými aspekty testu IELTS Online. Tato videa vám poradí, jak si nastavit pracovní prostor či upravit nastavení obrazovky pro různé testovací moduly a vysvětlí, jak testovací software funguje.

Výsledky zkoušky

Výsledky zkoušky vám přijdou 6 až 8 kalendářních dnů po zkoušce.

Uznání zkoušky 

Zkouška IELTS Online je široce uznáváná univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi. 

Než se zaregistrujete, kontaktujte prosím organizaci, kam se hlásíte a ověřte si, že akceptuje zvolený typ zkoušky. 

Imigrační úřady zkoušku IELTS Online neakceptují.

Základní požadavky

 • Musíte být starší 18 let
 • Platný cestovní pas (barevný)
 • Dobře osvětlená místnost, kde vásnikdo nebude vyrušovat
 • Dvě hodiny a padesát minut nerušeného času
 • spolehlivé připojení k internetu (doporučená rychlost stahování: 2 Mbps / rychlost nahrávání 1 Mbps)
 • počítač nebo notebook ( zkoušku nelze skládat na tabletu nebo mobilním telefonu)
 • Tablet nebo mobilní telefon pro skenování místnosti při přihlášení
 • Aplikaci Inspera Exam Portal je třeba stáhnout ještě před dnem konání testu           

Technické požadavky 

Pro zkoušku IELTS Online je vhodná většina počítačů se systémem Windows a Mac. Podívejte se na naše technické požadavky pro složení zkoušky IELTS Online, které zahrnují:

 • rychlost internetového připojení
 • model počítače a operační systém
 • stažení softwaru Inspera Exam Portal
 • aktualizace internetového prohlížeče.

Prohlédněte si úplný seznam technických požadavků na našich webových stránkách Take IELTS.

Požadavky na zabezpečení

Pro IELTS je mimořádně důležité důkladné zabezpečení, a proto pro zkoušku IELTS Online nadále uplatňujeme několik bezpečnostních opatření:

 • Vícenásobné kontroly totožnosti – Pomocí softwaru pro rozpoznávání lidí a obličeje.
 • Bezpečné online prostředí – Po spuštění testu bude váš prohlížeč uzamčen a nebudete mít přístup k ničemu jinému, než k testovací platformě. Po skončení testu lze portál zkoušky IELTS odstranit. 
 • Kontrola plagiátorství – Pro detekci zapamatování odpovědí
 • Kombinace lidského dozoru a umělé inteligence – Po celou dobu zkoušky na vás bude dohlíženo prostřednictvím webkamery.

Příprava na zkoušku IELTS Online 

Sprostředím zkoušky IELTS Online se můžete seznámit pomocí našich bezplatných cvičných testů.

V naší přípravné sekci najdete také spoustu dalších bezplatných materiálů, které vám pomohou vytěžit ze zkoušky IELTS co nejvíce.

Externí odkazy