Užitečné informace k průběhu zkoušky IELTS

Před zkouškou IELTS můžete být nervózní. Aby vše proběhlo hladce, zde najdete užitečné informace, které vám pomohou porozumět průběhu zkoušky. Pokud skládáte zkoušku IELTS na dálku z domova nebo odjinud, více informací o nastavení a požadavcích najdete v naší sekci IELTS Online.

Níže uvedené informace platí pouze v případě, že zkoušku IELTS skládáte v jazykovém centru.

Dostavte se na zkoušku IELTS včas. Minimálně 10 dnů před zkouškou obdržíte e-mail, ve kterém se uvádí datum, místo a čas zahájení. Pokud se nedostavíte včas, nemusíte být na zkoušku vpuštěni.

Jestliže jste z důvodu zdravotních obtíží nebo jiného omezení požádali o speciální podmínky, budou tato opatření v den zkoušky zohledněna. Kontaktujte prosím naše pracovníky s předstihem.

Ústní část zkoušky se může konat ve  stejný den jako ostatní písemné části testu nebo kterýkoliv den v týdnu před datem zkoušky. Pokud je vaše ústní zkouška naplánována na jiný den než konání hlavního testu, budete o tom informováni minimálně 10 dnů před datem zkoušky. 

Dobře se připravte a nezapomeňte si dát něco k jídlu a pití. Do místnosti, ve které zkouška probíhá, není možné vnášet jídlo. Můžete si vzít pouze vodu v průhledné lahvi bez etikety.

Jak dlouho zkouška trvá?

Poslech, čtení a psaní trvá dohromady 2 hodiny a 40 minut a mezi jednotlivými částmi tohoto testu nejsou žádné přestávky.

Ústní část zkoušky se může konat ve  stejný den jako ostatní písemné části testu nebo kterýkoliv den v týdnu před datem zkoušky. Pokud je vaše ústní zkouška naplánována na jiný den než konání hlavního testu, budete o tom informováni minimálně 10 dnů před datem zkoušky. 

Co si můžu vzít do místnosti, kde zkouška probíhá?

Co vzít s sebou:

  • doklad totožnosti 
  • tužku a pero (tužkou vyplňujete answer sheets částí poslech a čtení, u části psaní můžete použí tužku nebo propisku )
  • gumu

Dále doporučujeme:

  • vodu v průhledné láhvi bez etikety

Nic dalšího si s sebou do zkouškové místnosti vzít nemůžete.

Vypněte svůj mobilní telefon a jakákoliv další elektronická zařízení. Budete požádáni, abyste je nechali spolu s dalšími osobními věcmi (např. hodinek) mimo zkouškovou místnost.

Co bude s mými osobními věcmi během zkoušky?

K dispozici bude zabezpečené místo, kde si všechny osobní věci ponecháte.

Organizace British Council není zodpovědná za ztrátu nebo poškození vašich osobních věcí v místě konání zkoušky. Důrazně vám proto doporučujeme, abyste cennosti, jako jsou mobilní telefony a počítače, nechali doma.

Kdy se ověřuje moje totožnost?

Zkouškový tým IELTS v místě konání zkoušky ověří vaši totožnost při registraci a následném focení, před vstupem do zkouškové místnosti.

Vezměte si prosím s sebou stejný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), který jste použili při registraci na zkoušku. Pokud tak neučiníte, zkoušky se nebudete moci zúčastnit a nebudete mít nárok na vrácení poplatku ani na náhradní termín. 

Neplatné nebo propadlé doklady totožnosti nebudou akceptovány. Pokud neposkytnete platný doklad totožnosti, nebudete ke zkoušce vpuštěni.

Pokud dojde před termínem zkoušky ke změně dokladu, nahlašte tuto skutečnost zkouškovému centru. Pokud tak neučiníte, zkoušky se nebudete moci zúčastnit a nebudete mít nárok na vrácení poplatku ani na náhradní termín. 

Kdy bude pořízena moje fotografie?

Vaše fotografie bude v den zkoušky pořízena jako dodatečné bezpečnostní opatření a objeví se na vašem certifikátu (TRF).

Co když budu v průběhu zkoušky potřebovat asistenci?

Pokud budete mít během zkoušky nějaký dotaz, přihlaste se.

Při poslechovém testu se ujistěte, že nahrávku dobře slyšíte. V případě jakýchkoliv problémů se ihned přihlaste a informujte supervizora.

Na konci poslechové části budete mít 10 minut na vyplnění answer sheet. Při části čtení, těchto 10 minut mít nebudete, a proto nezapomeňte zapisovat odpovědi na answer sheet průběžně.

Pokud během zkoušky potřebujete odejít na toaletu, přihlaste se a počkejte na příchod zkouškového personálu.  Nerušte, prosím, ostatní účastníky zkoušky.

Co se bude dít na konci zkoušky?

Zůstaňte sedět, dokud vám zkouškový personál nedá svolení místnost opustit.

Pokud se domníváte, že nastaly okolnosti, které mohly mít vliv na váš výkon, okamžitě to oznamte dohlížejícímu personálu.

Pokud chcete nahlásit problém nebo stížnost na průběh zkoušky, kontaktujte ihned po zkoušce dohlížejícího supervizora, který s vámi celou situaci probere. Požádá vás o vyplnění příslušného formuláře, který bude předán IELTS administrátorovi, jenž  se vám neprodleně ozve zpět.

Zabezpečení u zkoušek IELTS považujeme v British Council za velmi důležité. V rámci dodatečného opatření se vyžaduje, aby administrativní pracovníci IELTS v den zkoušky pořídili fotografie všech účastníků. Seznamte se prosím s pokyny pro pořízení fotografie, které obdržíte po registraci na zkoušku.