Kdy dostanu své výsledky?

Své výsledky si můžete prohlédnout ve zkouškovémportálu (Test Taker Portal). Podle toho, který typ zkoušky IELTS absolvujete, dostanete výsledky.

Zkouška čas
IELTS na papíře 

13 dní

IELTS na počítači  1–5 dní
IELTS Online  6–8 kalendářních dnů po testu
IELTS UKVI na papíře

13 dní

IELTS UKVI na počítači

1–5 dní

IELTS Life Skills 

7 dní

Po absolvování IELTS Online obdržíte své výsledky pouze elektronicky, ale můžete si vytisknout elektronický certifikát (Test Report Form) a poslat ho organizacím, kam se hlásíte.

Kdy obdržím certifikát?

Pokud jste skládali zkoušku IELTS v papírové formě, můžete si certifikát vyzvednout buď osobně 13 dnů od data zkoušky, nebo ho ve stejné lhůtě odešleme poštou. Počítejte prosím s dobou doručení cca týden od odeslání. 

Pokud jste skládali počítačovou verzi zkoušky, obdržíte výsledky pouze elektronicky. Elektronická forma certifikátu (eTRF) bude dostupná 1-5 dnů od data zkoušky. Tištěné certifikáty pro zaslání institucím (školy, úřady atd.) nebudeme vydávat – eTRF tak můžete institucím zaslat emailem, nebo jej vytisknout a poslat poštou. Další možností je zaslat výsledky přímo skrze Test Taker Portal. 

Výsledky IELTS vám nemůžeme sdělit po telefonu ani e-mailem.

U papírové verze zkoušky zašleme certifikát (TRF) přímo instituci, na kterou se hlásíte. 

Až pět dalších kopií TRF můžeme odeslat zdarma přímo do institucí, na které se hlásíte (např. univerzity, imigrační úřady atd.). Pokud byste si přáli tuto možnost využít, při registraci na zkoušku uveďte příslušné adresy. Tuto službu poskytujeme po dobu dvou let od data konání vaší zkoušky. V případě pozdějších žádostí nás kontaktujte na adrese info@britishcouncil.cz.

Uveďte prosím kompletní poštovní adresu instituce. Bez kompletní adresy nejsme schopni zkontrolovat, zda má daná instituce přístup ke službě pro ověřování výsledků zkoušek IELTS, která umožňuje zobrazit vaše výsledky poté, co je elektronicky odešleme. Pokud k této službě instituce přístup nemá, zašleme TRF poštou.

VYZVEDNUTÍ CERTIFIKÁTU (TRF) POVĚŘENOU TŘETÍ OSOBU

IELTS certifikáty (TRF) jsou kandidátům rozesílány poštou nebo je možné si je vyzvednout osobně na recepci British Council. 

Vyzvednutím certifikátu mohou kandidáti pověřit třetí osobu za následujících podmínek:

a) Kandidát musí zkouškovému centru poskytnout písemné zplnomocnění třetí osoby, v němž bude uvedeno celé jméno a číslo dokladu totožnosti, kterým se bude třetí osoba prokazovat.

b) Při převzetí certifikátu musí třetí osoba předložit zaměstnancům zkouškového centra kopii dokladu totožnosti kandidáta, se kterým se registroval na zkoušku, a již výše zmíněné písemné pověření.

c) Třetí osoba je také povinna předložit originál průkazu totožnosti, který musí být totožný s údaji v písemném pověření kandidáta, a svým podpisem potvrdit převzetí certifikátu.

Pokud chcete, aby za Vás certifikát vyzvedla pověřená třetí osoba, informujte nás o tom prosím předem na emailu: info@britishcouncil.cz

Mám nárok na více kopií certifikátů?

Pokud si vedle těchto pěti kopií, které nabízíme, přejete zaslat kopii na další organizace uznávající IELTS, informujte nás e-mailem. 

Pokud bylo centrum, ve kterém jste zkoušku skládali, zavřeno, můžete o dodateční kopii zažádat přes stránky ielts.org.

Vezměte prosím na vědomí, že zpracování dodatečných certifikátů trvá zhruba 10 dní. 

Vysvětlení skóre zkoušky IELTS

Pro každou část zkoušky obdržíte bodové hodnocení IELTS od 0 - 9, které odpovídá vašim znalostem anglického jazyka.

TRF uvádí hodnocení pro každý ze čtyř komponentů (poslech, čtení, psaní a mluvený projev) a také celkové bodové hodnocení. Bodové hodnocení bude u každé části testu zapsáno ve formátu 1, 2, 3 až 9 nebo 1.5, 2.5, 3.5 až 9, dle jednotlivého dosaženého výsledku. 

Více informací o dosaženém skóre se dozvíte zde.

Platnost certifikátu IELTS

U obou verzí zkoušek organizace obvykle neakceptují výsledky starší dvou let, pokud neprokážete, že jste od složení zkoušky své znalosti angličtiny aktivně neudržovali nebo nezlepšovali. Partneři IELTS nemohou potvrdit platnost výsledků zkoušky starší dvou let.

Mohu zažádat o přezkoumání výsledků zkoušky IELTS?

Pokud jste nezískali bodové ohodnocení, které jste očekávali, můžete požádat o přezkoumání testu - tzv. Enquiry on Results (EOR) přímo přes Zkouškový portál. Ve zkouškovém portálu stačí vybrat, které části zkoušky chcete přezkoumat a uhradit administrativní poplatek.

Poplatek činí 3200 CZK a v případě, že po přezkoumání dosáhnete vyššího skóre, poplatek vám bude vrácen v plné výši. Výsledky přezkoumání (EORs) mohou být k dispozici ještě tentýž den, kdy jste podali svou žádost a nejpozději 21 dní po podání žádosti. Doba, kdy budou k dispozici, záleží na několika faktorech, například na počtu komponentů, které jste chtěli přezkoumat.

V případě zkoušky IELTS for UKVI je potřeba zažádat o přezkoumání prostřednictvím formuláře, který naleznete níže. Vyplněný formulář zašlete na adresu info@britishcouncil.cz 

Mohu zkoušku IELTS absolvovat znovu?

Na opakování zkoušky IELTS se nevztahují žádná omezení. Zaregistrujte se k další zkoušce, jakmile se domníváte, že jste připraveni.

Je třeba si uvědomit, že vyššího skóre dosáhnete pouze další intenzivní a cílenou přípravou.

Pro možnosti přípravu na zkoušku IELTS se podívejte na naši nabídku přípravy