Test můžete absolvovat v jednom z našich oficiálních testovacích center, a to buď na papíře nebo na počítači. Pokud chcete platit online, potřebujete pouze platný průkaz totožnosti a platební kartu. 

Zkoušku IELTS Online (pouze IELTS Academic) lze absolvovat také z domova nebo z jakéhokoli soukromého prostoru, kde je k dispozici stabilní připojení k internetu.

Zkouška  Cena (Kč) Registrace
IELTS Academic and General Training – papírová nebo počítačová verze  6600* Zaregistrujte se
Zkouška IELTS Academic Online  6600* Zaregistrujte se
IELTS pro žádosti k získání víza do Velké Británie a k imigračním účelům (Academic and General Training)  7150 Zaregistrujte se
IELTS Life Skills (A1 and B1)  4440 Zaregistrujte se

* Od 1. července 2024 se mění cena zkoušky IELTS Academic/General Training a IELTS Academic Online na 6700 Kč

Co poplatek zahrnuje? Poplatek za náš IELTS test zahrnuje exkluzivní přípravné materiály, bezplatné cvičné testy a mnoho dalšího

Před registrací

1. Připravte si platný doklad totožnosti, při registraci je nutné nahrát jeho čitelnou fotokopii. Jako doklad totožnosti je akceptován cestovní pas nebo občanský průkaz podle toho, který doklad jste při registraci uvedli. V případě uchazečů konajících zkoušku mimo zemi jejich státní příslušnosti je akceptován CESTOVNÍ PAS, případně OBČANSKÝ PRŮKAZ, pokud byl vydán v rámci členských států EU/EEA. Uchazečům bez platného průkazu totožnosti nebude vykonání zkoušky povoleno. Upozorňujeme, že uchazeči mladší 18 let musí v rámci registrace dodat písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce. Tento dokument Vám bude zaslán na emailovou adresu udanou při registraci.

2. Pozorně si prostudujte Informace pro kandidáty, které obsahují důležité informace o formátu zkoušky, typu otázek a výsledcích zkoušky. Dovolujeme si upozornit, že zkouška IELTS není doporučena pro uchazeče mladší 16 let.

3. Zkouška se hradí primárně platební kartou online, na konci procesu registrace. Pokud by tento způsob platby nebyl možný nebo platba selhala, je možné zkoušku zaplatit bankovním převodem. V takovém případě prosím uveďte následující informace:

Název majitele účtu: British Council

Číslo účtu příjemce: 2048040318/2600 (IBAN CZ4926000000002048040318, kód BIC: CITICZPX)

Variabilní symbol: podle centra, kde budete zkoušku absolvovat (Praha 9001, Brno 9007)

Specifický symbol: vaše datum narození ve formátu "ddmmrrrr"

Do zprávy pro příjemce uveďte následující informace:

•  registrační číslo (Reference number) ve formátu A3-CZ001-S-xxxxxxx

• celé jméno kandidáta

Příklad: A3-CZ001-1234567 – PETER SMITH

Uvedním registračního čísla (Reference number) ve výše uvedeném formátu zajistíte, že nedojde k prodlení při zpracování vaší registrace (takovéto prodlení může vést k vyřazení vaší registrace z vybraného termínu zkoušky nebo ke zrušení registrace). 

Po úspěšném dokončení registrace obdržíte automatické potvrzení.

Část zkoušky Speaking se může rovněž konat tentýž den nebo kterýkoliv den v týdnu před  konáním písemné zkoušky. Konání ústní části závisí na počtu uchazečů, kteří se na daný termín přihlásí.  Podrobné informace o termínech, časech a místech konání zkoušek IELTS budou uchazečům zaslány 10 kalendářních dnů před konáním první části zkoušky

Po splnění podmínek pro úspěšnou registraci obdržíte automatický e-mail s referenčním číslem a  přístupovým kódem na bezplatným online přípravným kurzum - IELTS Ready Premium. Při registraci se ujistěte, že jste správně zadali svou e-mailovou adresu.