Důležité upozornění

Rádi bychom vás upozornili, že v poslední době vzniklo větší množství stránek, které se tváří jako registrační portál IELTS. Rádi bychom zdůraznili, že s těmito stránkami nemá British Council nic společného a neneseme za jejich obsah žádnou zodpovědnost.

Dříve než odešlete jakékoli citlivé údaje, ujistěte se, že se přihlašujete přes náš bezpečný online registrační systém a že spojení British Council v adrese URL je napsáno správně. 

Na zkoušku IELTS se můžete přihlásit rychle a jednoduše prostřednictvím našeho online přihlašovacího systému.

Pokus se chcete zaregistrovat, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

1. PŘEČTĚTE SI INFORMACE PRO UCHAZEČE

Stáhněte si a prostudujte Informace pro kandidáty, které popisují formát zkoušky, typy otázek a informace o výsledku zkoušky.

Upozorňujeme, že zkoušky IELTS nejsou vhodné pro uchazeče mladší 16 let.

2. ROZHODNĚTE SE, KTERÁ VERZE ZKOUŠKY JE PRO VÁS VHODNÁ

Existují dvě verze zkoušky IELTS:

IELTS Academic

IELTS General Training

Pomocí našeho jednoduchého průvodce zjistíte, která verze zkoušky je pro vás vhodná.

Upozornění: části Listening, Reading a Writing se konají v jeden den. Část zkoušky Speaking se může rovněž konat  tentýž den, nebo týden před, případně týden po konání písemné zkoušky. Podrobné informace o termínech, časech a místech konání zkoušek IELTS budou uchazečům zaslány 10 kalendářních dnů před konáním první části zkoušky.

3. PŘIHLASTE SE ONLINE

Termíny a místa konání zkoušek IELTS jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Termíny, poplatky a místa konání zkoušky IELTS.  Zkoušku si můžete zarezervovat prostřednictvím našeho online přihlašovacího systému.

4. ZVOLTE SI ZPŮSOB PLATBY

Poplatek za zkoušku IELTS činí 6050 Kč.

Zkoušku můžete zaplatit jedním z následujících způsobů:

• online platba: na konci procesu přihlašování zaplatíte platební nebo kreditní kartou,

• platba bankovním převodem - prosíme uveďte následující informace:

Název majitele účtu: British Council

Číslo účtu příjemce: 2048040318/2600 (IBAN CZ4926000000002048040318, kód BIC: CITICZPX)

Variabilní symbol: podle centra, kde budete zkoušku absolvovat (Praha 9001, Brno 9007, Plzeň 9008, Olomouc 9006)

Specifický symbol: vaše datum narození ve formátu "ddmmrrrr"

Do zprávy pro příjemce uveďte následující informace:
• ZA PRVÉ: registrační číslo (Reference number) sestávající z kódu země (CZ) a 13 číslic 
• ZA DRUHÉ: celé jméno kandidáta
Např. CZ001-70926-00130 – PETER SMITH
Uvedením registračního čísla (Reference number) ve výše uvedeném formátu zajistíte, že nedojde k prodlení při zpracování vaší registrace (takové prodlení může vést k vyřazení vaší registrace z vybraného termínu zkoušky nebo ke zrušení registrace). 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději pět kalendářních dnů po přihlášení ke zkoušce, přičemž prvním dnem se rozumí den přihlášení. Pokud neobdržíme platbu do sedmi kalendářních dnů, vaše přihláška bude stornována.

Kopie vašich výsledků

Pokud si přejete, abychom vaše výsledky zaslali univerzitám nebo jiným vzdělávacím institucím, prosím zadejte požadované adresy do odpovídajících políček v online přihlašovacím systému. Je možno zaslat až pět kopií zdarma.

5. PO PŘIHLÁŠENÍ

Po přihlášení obdržíte automaticky generovaný email s přihlašovacími údaji a odkazem na Candidate area, kde je zdarma k dispozici  online kurz: Road to IELTS. Potvrzovací email s uvedením času zkoušky a adresy místa konání obdržíte 10 dnů před konáním první části zkoušky.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY BĚHEM KONÁNÍ ZKOUŠKY

Zkouška IELTS byla navržena na základě principů spravedlivosti. Vaše schopnosti v anglickém jazyce budou hodnoceny objektivně nehledě na Vaše speciální potřeby. Snažíme se o to, abychom vyhověli všem uchazečům.

Pokud potřebujete poradit ohledně speciálních podmínek u zkoušky, kontaktujte nás prosím, abychom vše osobně probrali.

• Uchazeči se specifickými potřebami, kteří vyžadují úpravu zkouškových materiálů (např. sluchové či zrakové obtíže), jsou povinni předložit žádost o zajištění zvláštních podmínek společně s lékařským potvrzením nejpozději 3 měsíce před termínem příslušné zkoušky.

• Uchazeči se zvláštními potřebami, kteří vyžadují administrativní úpravy (např. použití sluchátek, počítače apod.), jsou povinni předložit žádost o zajištění zvláštních podmínek společně s lékařským potvrzením nejpozději 8 týdnů před termínem příslušné zkoušky.

Uchazeči s dyslexií jsou povinni předložit zprávu vystavenou kvalifikovaným pedagogickým nebo klinickým psychologem nejpozději 8 týdnů před konáním zkoušky.

Náležitosti lékařského potvrzení:

• lékařská zpráva nesmí být starší 2 let ke dni zkoušky

• lékařské potvrzení musí specifikovat stupeň postižení

• v případě dyslexie musí lékařské potvrzení specifikovat test použitý při diagnostice

Upozorňujeme, že organizátoři příslušné zkoušky nemusí být schopni poskytnout požadované služby. Žádosti předložené po uplynutí termínu pro podání přihlášky nebudou přijaty.

VRÁCENÍ POPLATKU ZA ZKOUŠKU

Přihlášení ke zkoušce je závazné. Po skončení termínu pro přihlášení nelze poplatek za zkoušku vrátit.

VRÁCENÍ POPLATKU VE VÝŠI 100%

Pokud se rozhodnete zrušit přihlášku ke zkoušce před koncem registračního období, máte nárok na vrácení poplatku za zkoušku ve výši 100%. Chcete-li vrátit poplatek za zkoušku, předložte pracovníkům zkouškového oddělení British Council v Praze nebo v Brně vyplněnou žádost o vrácení poplatku nejpozději  poslední den registrace. 

VRÁCENÍ POPLATKU VE VÝŠI 75%

V následujících případech máte nárok na vrácení poplatku za zkoušku ve výši 75%:

• vážná nemoc uchazeče (např. hospitalizace),

• úmrtí v rodině,

• vážná životní situace, trauma, např. dopravní nehoda,

• vojenská služba.

Chcete-li vrátit poplatek za zkoušku z těchto důvodů, předložte British Council v Praze nebo v Brně vyplněnou žádost o vrácení poplatku nejpozději 5 pracovních dnů po termínu zkoušky. K žádosti musí být přiložen originál lékařského potvrzení vztahující se  k datu zkoušky.

Formulář je k dispozici na pobočkách British Council.

Uchazeči nemají nárok na vrácení poplatku za zkoušku v následujících případech:

• příčina nepřítomnosti je jiná, než je uvedeno výše,

• k žádosti není přiložena požadovaná oficiální dokumentace či potvrzení,

• žádost je podána později než 5 pracovních dnů po termínu zkoušky.

Žádosti o vrácení poplatku vyřídíme do 14 dní.