Je důležité, abyste si před dokončením registrace pozorně přečetli a přijali podmínky zkoušky.

Podmínky obsahují všechny důležité informace ohledně:

  • pravidel, které musíte dodržovat 
  • bezpečnostních opatření při zkoušce
  • zpracování výsledků
  • pravidla pro zrušení zkoušky
  • jak zpracováváme vaše osobní údaje

Když při registraci online zaškrtnete políčko pro přijetí podmínek, potvrzujete, že podmínkám rozumíte a že souhlasíte s jejich dodržováním. 

Pokud se účastníte zkoušky IELTS Online, budete muset na začátku každé části testu předložit svůj doklad totožnosti.

Upozornění: Jako doklad totožnosti je možné použít pouze doklady v klasickém papírovém formátu, doklady v elektronické podobě neakceptujeme.