Poznámka: Tyto podmínky se týkají zkoušky IELTS (Academic a General Training), podmínky zrušení zkoušky UKVI naleznete zde.

Zrušení zkoušky IELTS

Přihlášení ke zkoušce je závazné. Po skončení řádného termínu pro přihlášení nelze zkoušku zrušit a vrátit poplatek.

VRÁCENÍ POPLATKU VE VÝŠI 100% 

Pokud se rozhodnete zrušit přihlášku ke zkoušce před koncem řádného registračního období, máte nárok na vrácení poplatku za zkoušku ve výši 100%. V tomto případě předložte pracovníkům zkouškového oddělení British Council v Praze nebo Brně vyplněnou žádost o vrácení poplatku nejpozději  poslední den registrace. 

 VRÁCENÍ POPLATKU VE VÝŠI 75%

V následujících případech máte nárok na vrácení poplatku za zkoušku ve výši 75%:

• vážná nemoc uchazeče (např. hospitalizace)

• úmrtí v rodině

• vážná životní situace, trauma, např. dopravní nehoda

• vojenská služba.

Vezměte prosím na vědomí, že zpracování požadavku může trvat až šest týdnů.

Chcete-li vrátit poplatek za zkoušku z výše uvedených důvodů, předložte British Council v Praze nebo v Brně vyplněnou žádost Request for Refund or Test Day Transfer nejpozději 5 pracovních dnů po termínu zkoušky. K žádosti musí být přiložen originál lékařského potvrzení vztahující se  k datu zkoušky. Akceptujeme pouze oficiální zprávy od lékaře v českém jazyce nebo v angličtině. 

Formulář je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách nebo na pobočkách British Council.

 

Uchazeči nemají nárok na vrácení poplatku za zkoušku v následujících případech:

 • důvody nepřítomnosti na zkoušce jsou jiné, než je uvedeno výše

• k žádosti není přiložena požadovaná oficiální dokumentace či potvrzení

• žádost je podána později než 5 pracovních dnů po termínu zkoušky.

 

Žádost o změnu termínu

Pokud si přejete původní termín zkoušky změnit, můžete o změnu termínu požádat bezplatně do konce řádných registrací.

Upozorňujeme, že nový termín zkoušky musí být do tří měsíců od původního termínu.

Pokud obdržíte pozvání na zkoušku v náhradním termínu (ať už před zkouškou nebo z důvodu nemoci) a budete nemocní v průběhu druhého termínu zkoušky, nebudete mít nárok na vrácení peněz ani na další změnu termínu zkoušky.