Poznámka: Tyto podmínky se týkají zkoušky IELTS (Academic a General Training), podmínky zrušení zkoušky UKVI naleznete zde. Navštivte naše stránky Take IELTS, kde najdete podmínky pro zrušení termínu zkoušky IELTS Online. 

Zrušení zkoušky IELTS a vrácení poplatku 

Zrušení zkoušky IELTS

Pokud se rozhodnete zrušit přihlášku ke zkoušce do pěti týdnů před termínem zkoušky, máte nárok na vrácení poplatku ve výši 75% po strhnutí administrativního poplatku 25%.

Vezměte prosím na vědomí, že zpracování refundace může trvat čtyři až šest týdnů.

Do pěti týdnů od data zkoušky nemáte na vrácení poplatku nárok. Výjimky z těchto podmínek jsou:

• vážná nemoc uchazeče (např. hospitalizace nebo vážné zranění)

• úmrtí v rodině

• vážná životní situace, trauma, např. dopravní nehoda

• vojenská služba.

Ve Velké Británii a v členských zemích Evropské unie můžete mít nárok na vrácení 100 % poplatku, pokud zrušíte svoji rezervaci déle než 7 dní před zkouškou, ale do 14 dnů od rezervace zkoušky. Pokud se vaše zkouška koná ve Velké Británii nebo v členské zemi EU, zjistěte si svůj nárok u místní pobočky. 

Chcete -li zkoušku IELTS zrušit (Academic a General Training), přihlaste se prosím do Test Taker Portal a odešlete žádost o zrušení spolu s nahráním potřebné dokumentace/dokladů.

Dodáte-li do pěti pracovních dnů od data zkoušky lékařské potvrzení dokazující nemoc v den zkoušky spolu s podanou žádostí o zrušení na portálu Test Taker Portal, vrátíme vám uhrazenou částku po odečtení administrativního poplatku ve výši 25%.

Akceptovány jsou pouze lékařská potvrzení v českém nebo anglickém jazyce. Pokud jsme do pátého pracovního dne po zkoušce neobdrželi vaši odeslanou žádost o zrušení spolu s nahráním potřebné dokumentace/důkazů na portál Test Taker Portal, v systému bude nastaveno, že jste se zkoušky nezúčastnil a veškeré nároky na vrácení poplatku vám propadají.

Vezměte prosím na vědomí, že neakceptujeme potvrzení o nemoci vydané rodinnými příslušníky.

Žádost o změnu termínu

Pokud si přejete původní termín zkoušky změnit, můžete o změnu termínu požádat do konce řádných registrací.

Upozorňujeme, že nový termín zkoušky musí být do tří měsíců od původního data.

V případě nemoci je změna termínu možná, pokud je do pěti pracovních dnů od data zkoušky předložen originál lékařského potvrzení spolu s žádostí o změnu termínu.

Pokud obdržíte pozvání na zkoušku v náhradním termínu (ať už byla důvodem včasná žádost nebo nemoc) a onemocníte i v náhrádním termínu zkoušky, nebudete mít nárok na vrácení peněz ani na další změnu termínu.

Výjimky a mimořádné situace

Výjimečně se může stát, že se v důsledku onemocnění, úrazu nebo jiné události, kterou nemůžete ovlivnit, nebudete moct zkoušky zúčastnit. V tomto případě se na vás nebudou vztahovat standardní podmínky pro zrušení zkoušky, vrácení peněz nebo přesunutí termínu. U výjimek, mezi které patří například ztráta blízkého člověka, občanské nepokoje nebo vnitrostátní krize, můžete zkouškové centrum požádat o přehodnocení podmínek pro zrušení zkoušky. Více informací o tomto procesu najdete zde.

Za určitých okolností, které jsou mimo kontrolu zkouškového centra, můžeme Vaši zkoušku zrušit a přeložit ji na pozdější termín. K takovým okolnostem patří mimo jiné extrémní povětrnostní podmínky, přírodní katastrofa, občanské nepokoje, průmyslová stávka, globální pandemie nebo důvody vyšší moci.

V těchto případech vás bude zkouškové centrum co nejdříve informovat a nabídne vám možnost vrácení poplatku nebo přesunutí registrace na pozdější termín.

Jestliže bude vaše zkouška zrušena nebo odložena z jiných důvodů, jako je například technická porucha, nevhodné podmínky v místě konání zkoušky nebo nepříznivé počasí, pak vás bude zkouškové centrum co nejdříve informovat a nabídne vám možnost vrácení poplatku nebo přesunu registrace na jiný termín.