Poznámka: Tyto podmínky platí pouze pro zkoušky IELTS UKVI, včetně zkoušky IELTS Life Skills. Informace o dalších zkouškách najdete v podmínkách registrace pro příslušné zkoušky 

A. Zrušení zkoušky 

Registraci na zkoušku IELTS můžete zrušit kdykoli před zkouškou samotnou. Informujte o tomto kroku vaše zkouškové centrum. Vrácení uhrazeného poplatku za zkoušku závisí na datu zrušení.   

1. OBDOBÍ PŘED ZKOUŠKOU

1.1.  Více než 14 dnů před zkouškou:

Pokud zrušíte svou registraci na zkoušku IELTS více než 14 dní před zkouškou, vrátíme vám 75 % celkového poplatku za zkoušku. 

Ve Velké Británii a v členských zemích Evropské unie můžete mít nárok na vrácení 100 % poplatku, pokud zrušíte svoji rezervaci déle než 14 dní před zkouškou, ale do 14 dnů od rezervace zkoušky. Pokud se vaše zkouška koná ve Velké Británii nebo v členské zemi EU, zjistěte si svůj nárok u místní pobočky. 

1.2. Zrušení registrace v období 14 dnů až 2 dny před zkouškou:

Pokud zrušíte svou registraci na zkoušku IELTS v období 14 dní – 2 dny před zkouškou, vrátíme vám 50 % zaplaceného poplatku.  

1.3. Méně než 2 dnů před zkouškou:

Pokud zrušíte svou registraci na zkoušku IELTS méně než 2 dny před zkouškou, vrátíme vám 25 % zaplaceného poplatku.  .  

1.4. V den konání zkoušky nebo po zkoušce:

Pokud zrušíte svou registraci v den zkoušky nebo po zkoušce, poplatek se nevrací.  

2. PODMÍNKY VRÁCENÍ POPLATKU V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ 

V případě, že jste se na zkoušku nemohli dostavit z důvodů níže uvedených, je nutno informovat zkouškové centrum maximálně 5 pracovních dnů po datu zkoušky. Zkouškové centrum vám odpoví do 7 pracovních dnů od obdržení vaší písemné žádosti. Zkouškové centrum posoudí a zpracuje Vaši písemnou žádost do 7 pracovních dnů od obdržení.  

Všechny žádosti a podpůrnou dokumentaci musí zkouškové centrum obdržet nejpozději do 5 pracovních dnů po plánovaném datu zkoušky. 

Pokud zkouškové centrum vaši žádost uzná za odůvodněnou, vrátí vám poplatek za zkoušku po odečtení administrativního poplatku, který nebude více než 25 % částky. 

V ostatních případech platí podmínky uvedené v části 1. 

Jaké jsou mimořádné okolnosti: 

  • Závažné zdravotní komplikace, které vám brání v účasti na zkoušce či podání normálního výkonu v den zkoušky. Spolu s žádost musí být dodána lékařská zpráva od kvalifikovaného lékaře.  
  • Doložené úmrtí blízké osoby, trauma nebo jiné závažné okolnosti. 
  • Vojenská služba.  

3. ZRUŠENÍ ZKOUŠKY ZE STRANY ZKOUŠKOVÉHO CENTRA 

V případě náhlých mimořádných okolností si zkouškové centrum vyhrazuje právo na zrušení zkoušky. Tyto okolnosti zahrnují mimo jiné extrémní povětrnostní podmínky, přírodní katastrofy, občanské nepokoje či protestní akce. 

Za těchto okolností vás vaše zkouškové centrum bude informovat v co možná největším předstihu a dá vám možnost výběru: 

  • Vrácení celé uhrazené částky nebo 
  • přeložení zkoušky na jiný termín, který vám bude vyhovovat. 

V případě, že vaše zkouškové centrum zruší zkoušku za okolností vzniklé na jeho straně, pak můžete mít kromě vrácení celé uhrazené částky nebo přeložení zkoušky na jiný termín navíc nárok na kompenzaci vzniklých výdajů. Přiměřenost vašeho nároku posoudí zkouškové centrum a veškeré kompenzace budou přiznány podle následujících podmínek: 

  • Zkouškové centrum posoudí, zda rozhodnutí o zrušení zkoušky vzniklo na jeho straně či bylo mimo jeho kontrolu. 
  • Veškeré přiznané kompenzace se budou vztahovat jen na cestovní výdaje a výdaje za ubytování: 

- přímo vynaložené v důsledku plánované účasti na zkoušce v daném termínu,  

- doložené stvrzenkami, 

- kde bude potvrzeno, že zrušené poplatky za cestu nebo ubytování nelze od dodavatele získat zpět,

- porovnané s nejnižšími přiměřenými tržními cenami za dotyčné výdaje (porovná zkouškové centrum). 

  • Pokud ze svého běžného bydliště cestujete dále než do nejbližšího místa konání zkoušky, zkouškové centrum nebude považovat váš nárok za přiměřený. 

B. Přeložení zkoušky

4.1. Více než 14 dnů před zkouškou:

Více než 14 dnů před zkouškou samotnou, můžete kdykoli změnit termín zkoušky. 

Musíte si vybrat dostupný termín zkoušky do tří měsíců (mame kazdych 6 mesicu) od vašeho původního termínu zkoušky. Pokud si vyberete termín zkoušky za více než tři měsíce od vašeho původního termínu zkoušky, bude vaše přeložení považováno za zrušení. 

Transfer zkoušky je možný pouze jednou. 

Vaše zkouškové centrum vám může naúčtovat správní poplatek ve výši až 25 % z celkového poplatku za zkoušku. 

4.2. Méně než 14 dnů před zkouškou:

Veškeré žádosti o přeložení zkoušky méně než 14 dnů před zkouškou budou považovány za zrušení. Podmínky naleznete v sekci A. 

Poznámky 

i. Vaše zkouškové centrum odpovídá za vrácení uhrazeného poplatku a organizaci přeložení zkoušky. 

ii. Dle části A. 2. odpovídá zkouškové centrum za rozhodnutí o nárocích uchazečů o zkoušku z hlediska mimořádných okolností. 

iii. Dle části A. 3. odpovídá zkouškové centrum za rozhodnutí o vracení poplatků včetně nároků a přiznaných částek.