Zkouška IELTS Academic – absolvujte zkoušku a prokažte své jazykové znalosti a dovednosti pro vysokoškolské studium

IELTS Academic modul Vám poskytne přesný odraz vašich schopností porozumět, číst a komunikovat v anglickém jazyce v akademickém prostředí. 

Zaregistrujte se na tuto zkoušku, pokud chcete:

 • kdekoliv na světě absolvovat vysokoškolské nebo postgraduální studium
 • požádat o studentské vízum Tier 4 na univerzitě, která má status Tier 4 Sponsor
 • pracovat v profesní organizaci v anglicky mluvící zemi

U modulu  Academic si můžete vybrat papírovou nebo počítačovou variantu zkoušky. Obě verze zkoušky můžete složit v jednom z našich oficiálních center. Díky IELTS Online je možné absolvovat zkoušku z domova nebo z jakéhokoli soukromého místa, kde je k dispozici stabilní připojení k internetu.

Některé univerzity nebo střední školy mohou vyžadovat zkoušku UKVI. Pokud se hlásíte na univerzitu nebo jinou školu ve Velké Británii, která od vás požaduje, abyste složili zkoušku IELTS UKVI (víza a imigrace), prostudujte si další informace o této zkoušce. UKVI IELTS

Délka: 2 hodiny a 45 minut.

Formát: Zkouška má čtyři části: Listening, Reading, Writing, Speaking. (poslech, čtení, psaní a mluvený projev). Pokud se na zkoušku IELTS zaregistrujete s námi, proběhne test v oficiálním British Council IELTS zkouškovém centru.

Část zkoušky Speaking se může rovněž konat  tentýž den nebo kterýkoliv den v týdnu před  konáním písemné zkoušky. Podrobné informace o termínech, časech a místech konání zkoušek IELTS budou uchazečům zaslány 10 kalendářních dnů před konáním první části zkoušky.

Modul Academic 1. část: Poslech

Délka: 30 minut, plus 10 minut na přepsání odpovědí do answer sheetu

Formát: 4 audionahrávky s použitím různých akcentů.

 

Zapisování odpovědí:

 • výběr možností
 • přiřazování
 • označování schémat
 • doplňování vět

Vyslechnete si čtyři nahrávky anglických rodilých mluvčích.

 • Nahrávka č. 1 – rozhovor mezi dvěma lidmi zasazený do každodenního společenského kontextu
 • Nahrávka č. 2 – monolog zasazený do každodenního společenského kontextu, např. řeč o místních institucích
 • Nahrávka č. 3 – rozhovor mezi až čtyřmi osobami zasazený do vzdělávacího nebo školicího kontextu, např. profesor a student diskutují o zadaném úkolu. 
 • Nahrávka č. 4 – monolog na akademické téma, např. vysokoškolská přednáška

Hodnocení: porozumění hlavním myšlenkám a podrobným faktickým informacím, názorům a postojům mluvčích, účelu projevu a že jste schopni sledovat, jak se myšlenky rozvíjejí.

Modul Academic 2. část: Čtení

Délka: 60 minut

Formát:

 • Tři delší pasáže na čtení s úkoly (včetně diagramů, grafů nebo obrázků) 
 • Styl textu sahá od popisného a věcného po analytický.

Část pro čtení se skládá ze 40 otázek, které jsou navrženy tak, aby z různých hledisek otestovaly vaše porozumění psanému textu. K tomu patří rychločtení, hledání hlavních myšlenek, hledání podrobných informací, pochopení logických argumentů a rozpoznání názorů, postojů a cílů autora.

Tato část zahrnuje tři dlouhé texty, které sahají od věcného popisu po diskuzní texty a analýzy. Jsou vzaty z knih, časopisů a novin a jsou vhodné pro ty, kdo chtějí absolvovat univerzitní studia nebo usilují o profesní registraci.

Modul Academic 3. část: Psaní

Délka: 60 minut

Formát:

 • Jeden psaný úkol s popisem, vysvětlením nebo shrnutím textu či schémat (minimálně 150 slov) 
 • Jedna slohová práce (minimálně 250 slov)

Náměty odpovídají  zájmům účastníků, kteří se chystají absolvovat vysokoškolské nebo postgraduální studium nebo usilují o profesní registraci. Součástí jsou dva úkoly:

 • Úkol č. 1 – bude vám předložen graf, tabulka či diagram a budete požádáni, abyste popsali, vysvětlili nebo shrnuli informace vlastními slovy. Můžete být požádáni, abyste popsali nebo vysvětlili uvedené údaje, popsali fáze procesu či jak něco funguje nebo popsali objekt či událost.
 • Úkol č. 2 – budete požádáni, abyste napsali slohovou práci v reakci na určitý názor, argument nebo problém. 

Odpovědi na oba úkoly musí být ve formálním stylu.

Modul Academic 4. část: Mluvený projev

Délka: 10 až 14 minut

Formát:

 • Osobní rozhovor se zkoušejícím včetně krátkých otázek o známých tématech a podrobné diskuze o jednom konkrétním námětu.  Při ústní zkoušce se hodnotí úroveň mluveného projevu v angličtině.
 • Test je nahráván.
 • 1. část – zkoušející vám položí obecné otázky týkající se vaší osoby a běžných témat, jako je domov, rodina, práce, studium a zájmy. Tato část trvá čtyři až pět minut.
 • 2 část – dostanete kartičku se zadáním, abyste pohovořili o konkrétním námětu. Na přípravu budete mít jednu minutu a poté budete až dvě minuty hovořit. Zkoušející pak ke stejnému námětu položí jednu až dvě otázky.
 • 3 část – dostanete doplňující otázky k námětu ze 2. části. Dostanete tak příležitost pohovořit o abstraktnějších tématech. Tato část testu trvá čtyři až pět minut.

Některá zkoušková centra IELTS mohou poskytovat ústní část prostřednictvím videohovorů. Ty nabízí větší flexibilitu a dostupnost.

Tzv. Video-call Speaking je nutné absolvovat v oficiálním testovacím centru IELTS s klasickým standardem ověřování identity (nelze jej tedy dělat například z domova). Komponent probíhá úplně stejně jako ústní část při osobní účasti examinátora, co se obsahu, hodnocení, délky, formátů otázek a bezpečnostních opatření týče.

Pro více informací se podívejte na video.

Pokud se zaregistrujete ke zkoušce IELTS Online, bude zkouška z mluveného projevu obvykle předcházet testu z poslechu, čtení a psaní. Může se konat ve stejný nebo jiný den. Pokud si zvolíte tuto možnost, budete zadávat odpovědi v částech Poslech, Čtení a Psaní na počítači. Zkouška z mluveného projevu bude probíhat s kvalifikovaným zkoušejícím IELTS prostřednictvím online videohovoru.

Zaregistrujte se na IELTS - modul Academic.

Pokud chcete studovat na univerzitě nebo pracovat v anglicky mluvící zemi, pak je verze Academic určena právě pro vás.

V British Council se snažíme poskytnout vám potřebnou podporu, abyste při zkoušce dosáhli co nejlepších výsledků. Pokud se u nás zaregistrujete, získáte přístup k IELTS Ready Premium.

Zjistit termín zkoušky IELTS modul Academic.

Před přihlášením na zkoušku si u instituce, na kterou se hlásíte, ověřte, jakou zkoušku potřebujete..