Zkouška IELTS modul General Training – praktická znalost angličtiny pro každodenní použití

Tato verze zkoušky prověřuje vaše jazykové znalosti v praktickém, každodenním kontextu. Úkoly a testy odpovídají situacím jak v zaměstnání tak i běžného společenského života.

Zaregistrujte se na tuto zkoušku, pokud chcete:

 • absolvovat odbornou přípravu nebo studijní program na středoškolské úrovni 
 • pracovat nebo absolvovat odborné semináře spojené s výkonem zaměstnání v anglicky mluvící zemi
 • vystěhovat se do anglicky mluvící země
 • získat lepší práci ve své vlastní zemi

Pokud chcete emigrovat do Velké Británie, zjistěte si více o zkoušce UKVI IELTS.

Délka: 2 hodiny a 45 minut.

Formát: Zkouška se skládá ze čtyř části: Listening, Reading, Writing, Speaking (poslech, čtení, psaní a mluvený projev). Pokud se na zkoušku IELTS zaregistrujete s námi, proběhne test v oficiálním British Council IELTS zkouškovém centru.

Část zkoušky Speaking se může  konat  tentýž den, nebo kterýkoliv den  v týdnu před konáním písemné zkoušky. Podrobné informace o termínech, časech a místech konání zkoušek IELTS budou uchazečům zaslány 10 kalendářních dnů před konáním první části zkoušky.

1.General Training 1. část: Poslech

Délka: 30 minut +10 minut na přepsání odpovědí na asnwer sheet.

Formát: 4 audionahrávky s použitím různých akcentů.

Forma zapisování odpovědí:

 • výběr možností
 • přiřazování bodů
 • označování schémat
 • doplňování vět

Vyslechnete si čtyři nahrávky anglických rodilých mluvčích a pak zapíšete odpovědi do série otázek.

 • Nahrávka č. 1 – rozhovor mezi dvěma lidmi zasazený do každodenního společenského kontextu
 • Nahrávka č. 2 – monolog zasazený do každodenního společenského kontextu, např. řeč o místních institucích
 • Nahrávka č. 3 – rozhovor mezi až čtyřmi osobami zasazený do vzdělávacího nebo školicího kontextu, např. profesor a student diskutující o zadaném úkolu
 • Nahrávka č. 4 – monolog na akademické téma, např. vysokoškolská přednáška

Hodnocení: porozumění hlavním myšlenkám a podrobným faktickým informacím, názorům a postojům mluvčích, účelu projevu a že jste schopni sledovat, jak se myšlenky rozvíjejí.

2. General Training 2. část: Čtení

Délka: 60 minut

Formát: Tři pasáže s těmito úkoly:

 • 1. část – dva nebo tři krátké věcné texty
 • 2. část – dva krátké věcné texty týkající se práce
 • 3. část – jeden delší text na obecný námět

Skládá se ze 40 otázek, které jsou navrženy tak, aby z různých hledisek otestovaly vaše porozumění psanému textu. K tomu patří hledání hlavních myšlenek, rychločtení, hledání podrobných informací, pochopení logických argumentů a rozpoznání názorů, postojů a cílů autora.

To zahrnuje výňatky z knih, časopisů, novin, oznámení, reklam, podnikových příruček a směrnic. Jedná se témata, se kterými se pravděpodobně setkáte na denní bází v anglicky mluvícím prostředí.

3. General Training 3. část: Psaní

Délka: 60 minut

Formát:

 • Dopis (minimálně 150 slov) 
 • Krátká slohová práce (minimálně 250 slov)

Témata mají všeobecný charakter. Součástí jsou dva úkoly:

 • Úkol č. 1 – předloží se vám určitá situace a budete požádáni, abyste napsali dopis s žádostí o informaci nebo vysvětlením situace. Styl dopisu může být osobní, částečně formální nebo formální.
 • Úkol č. 2 – budete požádáni, abyste napsali slohovou práci v reakci na určitý názor, argument nebo problém. Slohová práce může být do značné míry v osobním stylu. 

4. General Training, 4. část: Mluvený projev

Délka: 10 až 15 minut

Formát: 

 • Osobní rozhovor 
 • Krátké otázky a podrobnější rozhovor o známém tématu

Při ústní zkoušce se hodnotí úroveň mluveného projevu v angličtině.

Test je nahráván.

 • 1. část – zkoušející vám položí obecné otázky týkající se vaší osoby a běžných témat, jako je domov, rodina, práce, studium, zájmy. Tato část trvá čtyři až pět minut. 
 • 2 část – dostanete kartičku se zadáním, abyste pohovořili o konkrétním námětu. Na přípravu budete mít jednu minutu a poté budete až dvě minuty hovořit. Zkoušející pak ke stejnému námětu položí jednu až dvě otázky.
 • 3 část – dostanete doplňující otázky k námětu ze 2. části. Dostanete tak příležitost pohovořit o abstraktnějších tématech. Tato část testu trvá čtyři až pět minut.

Některá zkoušková centra IELTS mohou poskytovat ústní část prostřednictvím videohovorů. Ty nabízí větší flexibilitu a dostupnost.

Tzv. Video-call Speaking je nutné absolvovat v oficiálním testovacím centru IELTS s klasickým standardem ověřování identity (nelze jej tedy dělat například z domova). Komponent probíhá úplně stejně jako ústní část při osobní účasti examinátora, co se obsahu, hodnocení, délky, formátů otázek a bezpečnostních opatření týče.

Pro více informací se podívejte na video.

Zaregistrujte se na zkoušku IELTS verze General Training.

Pokud je vaším cílem studovat na středoškolské úrovni nebo emigrovat do anglicky mluvící země, je tato verze zkoušky určena právě pro vás.

V British Council se snažíme poskytnout vám potřebnou podporu, abyste při zkoušce dosáhli co nejlepších výsledků. Pokud se u nás zaregistrujete, získáte přístup k IELTS Ready Premium.

Zjistěte si termín zkoušky IELTS General Training. 

Před přihlášením na zkoušku si u nás ověřte, jakou zkoušku potřebujete.