Získejte rychlejší výsledky

Nyní nabízíme snadnější a praktičtější způsob, jak složit zkoušku IELTS. Nově můžete jazykový test skládat na počítači.

Co nabízí zkouška IELTS na počítači:

  • více zkouškových termínů 
  • větší flexibilitu 
  • výsledek zkoušky budete mít k dispozici velmi rychle, a to během 1–5 dní

Jak funguje zkouška IELTS na počítači?

Pokud si vyberete tuto variantu zkoušky IELTS, všechny písemné části testu – Reading, Writing, Listening – budete skládat na počítači. Speaking bude probíhat stejným způsobem, jako při papírové zkoušce, tedy jako rozhovor s IELTS certifikovaným examinátorem. Tento postup je nejefektivnějším způsobem, jak zhodnotit mluvený projev.

Všechny ostatní části zkoušky jsou stejné, ať skládáte zkoušku papírovou či na počítači:

  • obsah zkoušky
  • časové rozmezí zkoušky
  • druhy otázek
  • hodnocení odpovědí
  • ústní část zkoušky
  • podoba certifikátu
  • ověření výsledků 

Termíny zkoušky IELTS 

Vyberte si vhodný termín zkoušky IELTS.

Pokud je požadujete speciální podmínky, registrujte se na papírovou zkoušku.