IELTS information brochure and pens

Výběr termínů a rychlý výsledek se zkouškou IELTS na papíře

Pokud si zvolíte papírovou zkoušku IELTS, budete všechny části zkoušky – Listening, Reading a Writing – skládat papírovou formou. Mluvená část zkoušky – Speaking – je stejně jako u IELTS na počítači, vedena jako rozhovor s IELTS certifikovaným examinátorem.

Písemné části zkoušky – Listening, Reading a Writing – probíhají všechny ve stejný den, nicméně mluvená část zkoušky – Speaking, může probíhat týden před písemnou části zkoušky. 

Speciální požadavky na zkoušku

Zkouška IELTS byla vytvořena tak, aby byla maximálně spravedlivá. Vaše znalosti angličtiny budou vyhodnoceny vždy objektivně, bez ohledu na to, zda máte speciální požadavky či nikoliv. Rádi Vám vyjdeme vstříc s Vašemi požadavky, tak, abyste mohli bezproblémově zkoušku složit. Potřebujete-li upravenou verzi testu IELTS, upozorněte na to zkouškové centrum minimálně 3 měsíce před vybraným datem zkoušky.

Termíny zkoušky IELTS 

Vyberte si vhodný termín zkoušky IELTS.