dve kandidatky na zkousky pred British Council

Storno podmínky

Pokud zrušíte zkoušku Cambridge English před termínem zkoušky nebo se v den zkoušky nedostavíte, poplatek vrátíme pouze za následujících podmínek: 

  • pokud žádost o zrušení zkoušky podáte nejpozději do 14 dnů od data online platby a před termínem zkoušky - v takovém případě vám bude vrácen celý poplatek.

Částka je rovněž vratná (po odečtení administrativního poplatku ve výši 30 % z ceny zkoušky) v následujících případech:

  • pokud je žádost o zrušení testu podána před uzavřením registrace na danou zkoušku, ale po 14 dnech od platby.
  • v případě nemoci nebo zdravotní koplikace v den konání zkoušky.
  • v případě ztráty blízkého člena rodiny.
  • v případě těžké životní situace nebo úrazu (např. když se stanete obětí trestného činu nebo účastníkem dopravní nehody).
  • v případě vojenské služby.

V případě absence v den zkoušky z výše uvedených důvodů je třeba podat žádost o vrácení peněz prostřednictvím tohoto formuláře do čtyř dnů od termínu zkoušky. Musí být doložena požadovanými doklady (tj. lékařským potvrzením vystaveným lékařem, které potvrzuje nemožnost absolvovat test, policejním protokolem z dopravní nehody potvrzujícím závažné okolnosti v den zkoušky, apod.)

Pokud do čvrtého dne od termínu zkoušky neobdržíme vámi zaslanou žádost o zrušení testu spolu s nahranou dokumentací, ztrácíte veškeré nároky na vrácení poplatku.

Vrácení peněz může trvat až dva týdny. Pokud máte na vrácení částky nárok, bude vám vrácena stejným způsobem, jakým jste původně zaplatili.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail info@britishcouncil.cz.

Žádost o převod registrace na jiný termín 

Pokud potřebujete změnit termín zkoušky, můžete požádat o bezplatný přesun, ale pouze v případě, že registrace na původní termín zkoušky ještě není uzavřená.

Nový termín zkoušky musí být do tří měsíců od původního termínu. Přesun můžeme nabídnout pouze v případě, že v tomto období některé z našich zkouškových center termín na stejný tzp zkoušky nabízejí.

Termíny zkoušek naleznete zde

Přesun termínu je možný pouze jednou. Pokud vám druhý termín zkoušky nevyhovuje, nemáte nárok na další přesun na nový termín zkoušky a platí pro vás standardní storno podmínky.

Tyto podmínky jsou platné od 1. srpna 2023.