dve kandidatky na zkousky pred British Council

Vrácení poplatku za zkoušku

  • 100% poplatku – kandidát má nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku, pokud požádá o zrušení registrace v rámci řádného registračního období. 
  • 50% poplatku – kandidát má nárok na vrácení 50% poplatku za zkoušku, pokud se nemůže zúčastnit písemné části zkoušky ze zdravotních důvodů. Žádost o vrácení poplatku spolu s potvrzením od lékaře musí být doručena British Council do čtyř dnů od data konání zkoušky. Na žádosti doručené později a/nebo žádosti bez lékařského potvrzení nebude brán zřetel. 

Žádost o vrácení poplatku (100%, 50%) a lékařské potvrzení zasílejte prosím na: info@britishcouncil.cz

Kandidáti registrovaní prostřednictvím školy/instituce musí požádat o vrácení poplatku prostřednictvím této instituce. 

Změny termínu zkoušky 

  • Termín a místo konání písemné části zkoušky nelze měnit.
  • Datum ústní části zkoušky lze měnit pouze ze závažných důvodů; změna termínu je možná pouze v rámci předem daného rozmezí termínů (toto rozmezí určuje Cambridge English Language Assessment pro každou zkoušku a kandidát jej vidí během registrace).