dívka s certifikátem British Council

Výsledky

Výsledky zkoušek skládaných papírovou formou jsou k dispozici za 6 až 9 týdnů po vykonání zkoušky. U počítačové verze je budete mít už za 2 týdny po absolvování zkoušky.

Vemte prosím na vědomí, že Cambridge English Language Assessment nedovoluje nahlédnout do vyhodnocení jednotlivých části testu. Veškerá dostupná analýza zkoušky je k dispozici v dokumentu Statements of Results (výsledky zkoušky).

JEDNOTLIVÍ UCHAZEČI

Uchazeči mají přímý přístup ke svým výsledkům prostřednictvím online servisu Cambridge English. Přihlašovací údaje jsou uvedeny v pozvánce na zkoušku (Confirmation of Entry). Taktéž jsou všichni účastníci zkoušky obesláni oznámením o zahájení zveřejnění výsledků.

ŠKOLY A INSTITUCE

Všechny školy a instituce, které hromadně registrují uchazeče na zkoušky Cambridge English, mají přístup k výsledkům svých studentů, a to na stránkách Cambridge English pro přípravná centra. Na základě hromadné přihlášky studentů, kterou obdržíme, poskytneme škole přítup do této zabezpečené webové aplikace.   

Certifikáty

Pokud zkoušku úspěšně složíte, váš certifikát bude zaslán příslušnému zkouškovému centru přibližně 9 týdnů po zveřejnění výsledku. U počítačové verze jsou certifikáty k dispozici po 6 týdech od složení zkouškyRovněž obdržíte e-mail s informací, až bude váš certifikát připraven k vyzvednutí. 

Certifikát Vám bude vydán na základě předložení platného dokladu totožnosti.

Pokud si nemůžete certifikát vyzvednout osobně, můžete k tomu zplnomocnit jinou osobu. V sekci "downloads" níže na stránce naleznete formulář ke stažení. 

Na základě e-mailové žádosti vám zašleme certifikát poštou. Z bezpečnostních důvodů však tuto možnost nedoporučujeme - je nutné vzít na vědomí, že v případě ztráty certifikátu během dopravy je nutné požádat o náhradní certifikát ve lhůtě 6 až 12 měsíců od data zkoušky. Pokud tato podmínka není splněna, získá kandidát pouze potvrzení o složení zkoušky. Toto potvrzení vydává University of Cambridge na základě uhrazeného poplatku.

Certifikáty pro děti

Ná základě absolvování zkoušky Cambridge English: Young learners obdrží všechny děti certifikát s hodnocením pro části -  poslech, čtení, psaní a mluvený projev. Každá část zkoušky je ohodnocena dosaženými erby, maximum erbů pro jednu část je 5, celkem je tedy možné získat až 15 erbů.

Certfikáty dětských zkoušek jsou k dispozici přibližně 8 týdnů po vykonání zkoušky. Jejich předání záleží na domluvě - můžou být vyzvednuty osobně v centru British Council, zaslány poštou nebo předány prostřednictvím školy, kde se zkouška konala. Certifikát má za úkol vyzdvihnout, co daný účastník umí a pozitivně motivovat děti ke studiu.

Result Verification Service

Result Verification Service využívají univerzity, imigrační úřady a další organizace k ověření výsledku zkoušky. Těmto organizacím umožníte přístup poskytnutím Vašeho ID a hesla, které si vytvoříte na stránce online servisu Cambridge English. 

 

 

Rozšířené hodnocení certifikátů

Od března 2011 je hodnocení zkoušek Cambridge English rozšířené. Smyslem je ohodnotit uchazeče i mimo úroveň skládané zkoušky za účelem přesnějšího zařazení výsledků. Výhodou je poskytnout uchazečům, zaměstnavatelům a institucím přesnější obrázek o tom, jaké úrovně kandidát dosáhl v rámci Společného evropského referenčního rámce (CEFR). Rozšířené hodnocení certifikátů funguje dvěma způsoby:

  • Uchazeč, jehož výsledky u zkoušek jsou obzvláště dobré, může získat vyšší hodnocení dle CEFR. Například uchazeč, který získá hodnocení A u zkoušky Cambridge English: Advanced, získá certifikát dokládající dosaženou úroveň C2.
  • Uchazeči mohou rovněž získat hodnocení, i když u dané zkoušky neuspějí. Například uchazeč, který nezíská hodnocení C u zkoušky Cambridge English: Advanced, může stále získat certifikát dokládající dosažení úrovně B2, pokud tomu odpovídají výsledky dané zkoušky.

Další informace a příklady certifikátů:

B2 First (FCE)

B2 First for Schools (FCEfS)

C1 Advanced (CAE) 

C2 Proficiency (CPE)

Přezkoumání výsledků zkoušky

Pokud se domníváte, že vaše zkouška nebyla ohodnocena spravedlivě, je možné výsledky přezkoumat. Jednotlivé části budou opětovně zkontrolovány a zkouška bude znovu hodnocena. Pokud o výsledcích zkoušky skutečně pochybujete, je nutno Vaším jménem podat žádost u British Council.

Přezkoumání výsledků lze provést dvěma způsoby:

  Typ přezkoumání Doba trvání Cena
krok 1 Administrativní kontrola (A clerical re-check) asi 5 dní 24.25 GBP
krok 2a Opětovné hodnocení celé písemné části* (A re-mark of all written papers*) pro zkoušky PET, PET for Schools a BEC Preliminary** asi 3 týdny***

72.25 GBP

krok 2b Opětovné hodnocení celé písemné části* (A re-mark of all written papers*) pro ostatní zkoušky (FCE, FCEfS, CAE, CPE, BEC Vantage a Higher)** asi 3 týdny***

112 GBP

* Tento proces se netýká ústní části zkoušky, opětovně hodnotit se může pouze písemná část.

** Opětovné hodnocení celé písemné části nelze provést u zkoušek KET a KET for Schools.

*** Žádáte-li o druhý krok přezkoumání, podmínkou je absolvování kroku číslo 1.

 

Oprava jména na certifikátu

Pokud je vaše jméno na certifikátu uvedeno chybně (chyba v hláskování nebo špatné pořadí jmen), prosím kontaktujte nás. Žádosti o opravu se nepříjmají z následujících důvodů - změna jména a příjmení na žádost žadatele, sňatek či rozvod.

Pokud je vaše žádost podána nejpozději šest měsíců po vydání certifikátu, bude vám bezplatně vydán certifikát nový. Po uplynutí lhůty šesti měsíců od vydání certifikátu jsou veškeré úpravy zpoplatněny. Pokud od vydání certifikátu uplynou více než dva roky, nelze již podávat žádosti o provedení úpravy.