Příprava na zkoušku Cambridge English, British Council Praha.

Ať jste úplný začátečník nebo zdatný mluvčí, který si chce ještě zdokonalit své jazykové dovednosti, ať jste student nebo profesionál, máme pro vás tu pravou zkoušku. Zjistěte, která z kvalifikací všeobecné angličtiny vám bude nejvíce vyhovovat.

Cambridge English: Key (KET) a Key for Schools (KETfS)

Cambridge English: Key neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích.

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English: Key a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Úroveň kvalifikace: základní  = A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška KET je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 250 hodin studia nebo procvičování a pokud dokážete mluvit, psát a rozumět základní angličtině. Tato zkouška je prvním krokem při budování vašich jazykových schopností pro další studijní nebo pracovní účely. Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • pokládat otázky o sobě nebo o jiných osobách a odpovídat na ně
 • porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a pokynům
 • formulovat svůj názor na to, co jste přečetli nebo slyšeli

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

KET / KETfS Čtení a psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 10 min 30 min 8-10 min
Hodnocení (% z celku) 50% 25% 25%

Cambridge English: Preliminary (PET) a Preliminary for Schools (PETfS)

Cambridge English: Preliminary neboli Preliminary English Test (PET)  dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině.

Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English: PET a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Úroveň kvalifikace: střední = B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška PET je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 380 hodin studia nebo procvičování. Přípravou na zkoušku PET zlepšíte svou úroveň jazyka tak, že budete schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • vyjádřit, co se vám líbí nebo nelíbí, a pohovořit o tom s ostatními
 • porozumět mluveným a písemným sdělením a pokynům
 • napsat osobní dopis a zapsat poznámky z jednání či diskuse

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

PET / PETfS Čtení a psaní Poslech Mluvený projev 
Trvání 1 h 30 min 30 min 10-12 min
Hodnocení (% z celku) 50% 25% 25%

Cambridge English: First (FCE) a First for Schools (FCEfS)

Cambridge English: First neboli First Certificate in English (FCE)  dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

Cambridge English: First for Schools (FCEfS)  je na stejné úrovni jako Cambridge English: First a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti -náctiletých.

Úroveň kvalifikace: mírně pokročilý = B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška Cambridge English: First je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 500 až 600 hodin studia. Přípravou na zkoušku FCE dosáhnete úrovně, která vám umožní pracovat v anglickém obchodním prostředí, žít v anglicky mluvící zemi či studovat přípravný kurz na vysokou školu vyučovaný v angličtině.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat krátké zprávy a emaily
 • vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině
 • porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška FCE se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 FCE / FCEfs Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 15 min 1 h 20 min 40 min 14 min
Hodnocen (% z celku) 40% 20% 20% 20%

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced neboli Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka. 

Úroveň kvalifikace: pokročilý = C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Přípravou na zkoušku CAE dosáhnete úrovně, kdy budete s jistotou komunikovat v angličtině na profesní a akademické úrovni.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat složitější zprávy a emaily, formulovat poznámky z jednání a přednášek
 • prezentovat složitější myšlenky a nápady v angličtině
 • porozumět různým textům, od beletrie až po náročnější novinové sloupky a články

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška CAE se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

  Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 30 min 1 h 30 min 40 min 15 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Cambridge English: Proficiency neboli Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek.

Úroveň kvalifikace: velmi pokročilá = C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Přípravou na zkoušku CPE dosáhnete úrovně, kdy zaměstnavatelům předvedete, že jste schopni angličtinu používat v rámci vyššího managementu. Dále je je vhodná pro ty, kdo chtějí studovat postgraduální studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • porozumět téměř všemu, co slyšíte nebo čtete v angličtině
 • používat a chápat formální, akademický a hovorový jazyk
 • vyjednávat, argumentovat nebo projednávat detaily

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška CPE se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení a gramatiku, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 CPE Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1h 30 min 1h 30 min 40 min 16 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%