hromadná registrace on line

On-line registrace pro instituce 

Registrovat své kandidáty na zkoušky Cambridge English (kromě YLE) můžete hromadně prostřednictvím našeho Preparation Centre Portal. Chcete-li získat přístup k tomuto portálu, kontaktujte nás, prosím, e-mailem

Následně Vám zašleme jednoduchý návod, jak s tímto portálem pracovat. Tuto příručku si můžete stáhnout (viz spodní část stránky). 

Než nám pošlete registrace prostřednictvím tohoto portálu, ujistěte se, že vy i vaši kandidáti znáte podmínky registrace (podmínky obsahují informace o focení v den zkoušky, rozpis zkoušek, zásady vrácení peněz, speciální požadavky na zkoušku a další důležité informace).

Dva typy zkoušek, které pro vás můžeme zorganizovat.

  1. Můžete se zaregistrovat na veřejný zkouškový termín v British Council nebo v partnerských registračních centrech po celé republice. Zkoušky pořádáme pravidelně v průběhu celého roku na mnoha místech České republiky. Vaši studenti budou skládat zkoušku s ostatními kandidáty, kteří se registrovali samostatně nebo byli registrováni jinými učiteli a školami. Zkouška se bude konat v prostorách zajištěných British Council.
  2. Můžete si domluvit uspořádání zkoušky výhradně pro své kandidáty ve vašich prostorách, za předpokladu splnění dvou podmínek. 
  • minimální počet zájemců o zkoušku je 20 
  • prostor, ve kterém se skládají všechny části zkoušky, musí splňovat oficiální standardy pro konání zkoušek (dokument níže na stránce)

Za účelem zajištění vysoké kvality administrace a průběhu zkoušky musí být všechny prostory, ve kterých administruje zkoušky British Council, v souladu s oficiálními standardy pro místa konání zkoušek. Jestliže vaše prostory těmto standardům odpovídají, prosím, kontaktujte nás.