Státní maturitní zkouška

Certifikáty ze zkoušky IELTS a zkoušek Cambridge English budou uznávány v profilové části maturitní zkoušky.

Zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturity lze nahradit výsledkem úspěšně složené standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Bližší informace a seznam certifikovaných zkoušek z cizího jazyka naleznete na stánkách MŠMT.

Externí odkazy