Přijímací testy

Typ přijímací zkoušky závisí především na zvoleném studijním programu a zvolené univerzitě.

Zkoušky jsou zaměřené na příslušný obor - medicínu, filozofii, politiku, ekonomii, právo, matematiku apod.

Zajistíme vše potřebné pro organizaci zkoušky u nás, včetně:

  • všech podmínek v souladu s nařízením univerzity, vzdělávací instituce či profesní organizace
  • zajištění odpovídajícího místa konání zkoušky
  • přijetí zkouškových materiálů a jejich bezpečné skladování
  • odeslání materiálů renomovanou mezinárodní kurýrní službou, která zajistí bezpečné doručení zásilky

Registrace na testy BMAT, TMUA, ENGAA, NSAA, TSA S1, TSA probíhají od 01.09.2023 do 29.09.2023 19:00.

Důrazně doporučujeme nečekat s registrací ke zkoušce na poslední den, jinak není možné zaručit, že vás stihneme zaregistrovat včas.

Pokud příslušnou zkoušku nenaleznete v níže uvedeném seznamu, kontaktujte nás.

BMAT

Přijímací zkouška BMAT je určena pro uchazeče o studium medicíny, veterinárního lékařství a podobných studijních oborů.

STEP

Přijímací zkouška z matematiky STEP je osvědčenou zkouškou, jejíž obsah odpovídá vysokoškolské matematice.

TSA

Přijímací zkouška TSA se používá pro výběr vhodných uchazečů do studijních oborů, které vyžadují kritické myšlení a řešení problémů.

Poplatky

Pokud není poplatek hrazen institucí, u které jste přihlášeni ke zkoušce, budeme Vám účtovat níže uvedenou cenu.

Poplatek za zkoušku, která trvá 2 hodiny a méně (včetně kurýrní služby) 3 500 Kč
Poplatek za zkoušku, která trvá déle než 2 hodiny (včetně kurýrní služby)

5 200 Kč

Registrace

Termíny a náklady zkoušek jsou plánovány a organizovány v souladu s přijímacím řízením UCAS (Universities and Colleges Admissions Service).

Termíny a ceny se u každé zkoušky liší a jsou uvedeny na stránkách Admission Testing Service.

Způsob platby

Poplatek musí být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním zkoušky převodem na náš bankovní účet. Bankovní údaje vám poskytneme emailem.

Výsledky

Pokyny týkající se výsledků přijímacích zkoušek obdržíte v den konání zkoušky.