Aptis je obchodním řešením, které používají různá ministerstva, nadnárodní korporace, vysoké školy, malé a střední podniky a jazykové školy po celém světě pro stanovení úrovně angličtiny.

Aptis lze využít jako součást rozvojových a tréninkových programů. Ať už poskytujete prezenční výuku, kombinovanou výuku nebo e-learning, můžete použít Aptis jako nástroj pro výchozí a závěrečné hodnocení. Tímto způsobem zjistíte, jak se jazykové dovednosti jednotlivých kandidátů v průběhu výuky zlepšily.

Získáte spolehlivé hodnocení jazykových dovedností Vašich zaměstnanců, neboť Aptis v mezinárodním kontextu měří znalost dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V této sekci