Are you a school, university or college?

JAK PŘESNĚ HODNOTIT JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI V ANGLIČTINĚ

Aptis je mezinárodní hodnotící test angličtiny, které můžete použít:

 • jako součást Vašeho jazykového rozvoje
 • jako nástroj pro identifikaci potřeb Vašich učitelů nebo studentů
 • na začátku, v průběhu a na konci akademického roku za účelem hodnocení efektivity Vašich jazykového vzdělávání 
 • pro identifikaci silných a slabých stránek kandidátů

VÝHODY:

 • Test Aptis popisuje situace, které jsou pro jednotlivé kandidáty běžně
 • Aptis hodnotí čtení, psaní, mluvený projev a poslech–  můžete si vybrat pouze jednu dovednost nebo jejich kombinace
 • Mluvený projev a psaní hodnotí tým odborníků na anglický jazyk, což je zárukou přesného hodnocení
 • Test Aptis lze dělat v různých formátech, kdykoliv a kdekoliv s krátkou dobou zpracování výsledků

Aptis je flexibilní, spravedlivý a směrodatný test, který Vám umožní spolehlivě hodnotit Vaše studenty nebo učitele a poskytuje přesné a spolehlivé hodnocení jazykových dovedností v angličtině.

Jazykové dovednosti jsou v mezinárodním měřítku srovnány se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Poukazuje na oblasti, které je nutné zlepšit a umožňuje odpovídajícím způsobem upravit jazykovou výuku.

Test lze využit jako výchozí a závěrečné hodnocení v rámci školních vzdělávacích programů, ať už se jedná o prezenční výuku, e-learning nebo kombinovanou formu výuky.

ČÍM JE APTIS PRO VAŠI INSTITUCI JEDINEČNÝ?

 • Můžete kombinovat a srovnávat různé jazykové dovednosti (psaní, čtení, mluvený projev a poslech)
 • V případě partnerství může test Aptis mít i Vaše logo
 • Testy Aptis jsou vyhodnocovány odborníky na angličtinu z British Council
 • Jsme schopni přizpůsobit obsah testu, aby odpovídal potřebám Vašich učitelů a studentů
 • Obdržíte individuální a skupinové výsledky v každé testované dovednost

JAKÉ TYPY INSTITUCÍ POUŽÍVAJÍ Aptis?

Instituce, které používají Aptis, zahrnují ministerstva, univerzity, jazykové školy, mezinárodní a soukromé školy.

Externí odkazy

Aptis case study: Punjab Education