Na celém světě se studenti začínají učit angličtinu velmi brzy, což vyžaduje systém hodnocení jazykových dovedností. Školy i rodiče si uvědomují, že znalost angličtiny má zásadní význam, protože mnohé dětí se budou učit a pracovat v mezinárodním prostředí.

O co se jedná? 

 • Aptis pro mládež je nový nástroj hodnocení angličtiny vyvinutý British Council, který je navržený speciálně pro mládež a který testuje jejich jazykové dovednosti prostřednictvím běžných témat a situací.
 • Aptis pro mládež je zaměřen na věkovou kategorii 13 až 17 let. Umožňuje Vám se zaměřit na specifické jazykové dovednosti a rychle získat výsledky.
 • Otázky byly navrženy tak, aby odrážely činnosti, které se každodenně vyskytují v životě mladých lidí, např. sociální média, domácí úkoly, školní akce a sport; tím je pro ně test zajímavější. Tento moderní přístup k testování umožňuje studentům plně prokázat jejich znalost angličtiny a jazykové dovednosti.
 • Aptis pro mládež lze integrovat do stávajících vzdělávacích systémů, což umožňuje efektivní kontinuální měření úrovně angličtiny studentů.

Kdo může test využítt?

 • druhý stupeň základních škol, střední školy
 • ministerstva školství po celém světě
 • jazykové školy
 • soukromí učitelé
 • bilingvní školy

K čemu test slouží?

 • rozřazení studentů dle jazykové úrovně
 • hodnocení připravenosti pro získání jazykového certifikátu
 • hodnocení připravenosti pro zahraniční studium či pobyt v zahraniční rodině
 • identifikace silných a slabých stránek a jejich zohlednění ve výuce a podpoře studentů
 • hodnocení učebních programů
 • zjišťování pokroku studentů v průběhu delší doby studia.

Forma poskytování výsledků je rovněž flexibilní, výsledky jsou prezentovány individuálně i skupinově.

U každé testované dovednosti je uvedeno skóre (0-50), což lze využít pro srovnání jednotlivých kandidátů v rámci skupiny i pro hodnocení pokroku daného kandidáta v případě opakování zkoušky. Kromě skóre u každé testované jazykové dovednosti je rovněž uvedena příslušná úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR, A1-C). Pokud si necháte otestovat všechny čtyři dovednosti, obdržíte celkovou úroveň dle SERR.