Are you a business

JAK VÍTE, ŽE VÁŠ TÝM MÁ ZNALOSTI ANGLIČTINY, KTERÉ VAŠE FIRMA POTŘEBUJE? 

Aptis Vám nabízí přesný pohled na jazykové dovednosti Vašich stávajících i potenciálních zaměstnanců.

Díky tomu je pro Vás mnohem snazší: 

  • přijímat do zaměstnání a povyšovat správné lidi
  • zaměřovat odbornou přípravu na stanovené oblasti a sledovat návratnost investice 
  • identifikovat jazykové dovednosti a silné a slabé stránky Vašich zaměstnanců

PROČ ZVOLIT APTIS?

  • Test Aptis lze dělat pohodlně v místě a čase dle Vašeho určení.
  • Struktura testu hodnotí různé jazykové dovedností – čtení, psaní, mluvený projev a poslech, přičemž důraz je kladen na gramatiku a slovní zásobu.
  • Stačí pouze vybrat, co je relevantní pro Vaše podnikání.
  • Test je možno dělat na tabletu, počítači, papírovou formou; je k dispozici za jakýchkoli podmínek.
  • Můžete hodnotit jazykové dovednosti na úrovních A1 až C, což Vám umožňuje přesně hodnotit  začátečníky společně s pokročilými v rámci stejného testu.

JAKÉ TYPY PODNIKŮ POUŽÍVAJÍ APTIS?

Adecco Poland - pobočka Adecco Global, mezinárodní hráč na poli lidských zdrojů

Společnost Adecco používá Aptis k testování úrovně angličtiny svých zaměstnanců pracujících v zákaznickém centru. Hlavním úkolem centra je registrovat požadavky externích zákazníků z oblasti EMEA v 11 jazycích.

NetSol Technologies Inc. Pakistan, mezinárodní IT společnost zabývající se financemi a leasingem

Společnost NetSol používá Aptis k hodnocení úrovně angličtiny potřebné pro různé pozice a k hodnocení jazykových dovedností zaměstnanců za účelem jejich dalšího vzdělávání, které bude odpovídat jejich pracovní pozici. Tato společnost rovněž používala Aptis pro zvýšení efektivity náborového procesu.

Externí odkazy