Are you a government ministry or NGO

Pomocí testu Aptis je snadné hodnotit a měřit jazykový vývoj v rámci Vaší organizace. Aptis je mezinárodním srovnávacím testem anglického jazyka, který je dostatečně flexibilní, aby mohl být použit v jakémkoli prostředí nehledě na aktuální jazykovou úroveň kandidátů.

  • Máte-li na starosti ministerstvo nebo nevládní organizaci, své jazykové projekty můžete obohatit hodnocením pomocí testu Aptis. Pokud se test Aptis použije na začátku, v průběhu a na konci školicího programu, přesně zhodnotí pokrok jednotlivých kandidátů.
  • Můžete také použít Aptis jako kontrolní nástroj, který zhodnotí potřeby jednotlivých cílových skupin.
  • Jsme schopni přizpůsobit Aptis tak, aby odpovídal Vašim potřebám.

Proč používat Aptis?

  • Aptis je strukturován tak, aby ohodnotil různé jazykové dovednosti– čtení, psaní, mluvený projev a poslech, přičemž důraz je kladen na gramatiku a slovní zásobu.
  • Stačísi pouze vybrat, co je relevantní pro Váš záměr.
  • Test Aptis lze dělat pohodlně v místě a čase dle Vašeho určení.
  • Aptis hodnotí jazykové dovednosti na škále A1 až C, což Vám umožňuje přesně hodnotit najednou pokročilé i začátečníky v rámci stejného testu.
  • Aptis lze dělat různými způsoby, na tabletech, počítačích, papírovou formou; test je zkrátka k dispozici za jakýchkoli podmínek.

Externí odkazy

Aptis case study: Rwanda Education Board 

Aptis case study: Sri Lanka Bureau of Foreign Employment