Taking the Aptis test

Aptis pro učitele je variantou všeobecného testu Aptis. Mohou ho využít ministerstva školství a vzdělávací instituce po celém světě pro hodnocení jazykových dovedností učitelů a studentů připravujících se na učitelské povolání. Tento test byl navržen speciálně pro oblast vzdělávání; lze jej plně integrovat do stávajících systémů, což umožňuje kontinuální měření úrovně angličtiny učitelů a úspěšnosti vzdělávacích programů.

Struktura a délka testu Aptis pro učitele jsou stejné jako u všeobecného testu Aptis, avšak obsah testu se týká konkrétně učitelů a jednotlivé otázky jsou zaměřeny na témata a situace, s nimiž se učitelé setkávají každý den. Díky tomu nejsou otázky obsahově složité a kandidáti se tak mohou zaměřit pouze na jazykový aspekt otázek.

APTIS FOR UČITELE LZE VYUŽÍT K TESTOVÁNÍ:

  • učitelů angličtiny pracujících ve školách po celém světě
  • učitelů ostatních předmětů vyučovaných v angličtině ve školách po celém světě
  • učitelů angličtiny v širové škále jazykových programů, včetně těch komerčních
  • studentů připravujících se na učitelské povolání nebo vysokoškolských studentů
  • dalších odborníků pracujících v oblasti vzdělávání