Taking the Aptis test

Co je Aptis?

Máme 80 let zkušeností s testováním anglického jazyka po celém světě. Naši odborníci vyvinuli test Aptis na základě nejnovějšího výzkumu v oblasti hodnocení anglického jazyka. 

Aptis hodnotí úroveň angličtiny ve všech čtyřech jazykových dovednostech – mluvený projev, psaní, čtení a poslech. Test rovněž obsahuje gramatický test a test slovní zásoby. Jednotlivé testované dovednosti závisí na rozhodnutí organizace, v rámci které zkoušku absolvujete (např. zaměstnavatel nebo poskytovatel školení).

Jak lze absolvovat test Aptis?

Informace o způsobu absolvování testu Aptis budou poskytnuty prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele či školy. Registrovat se přímo v British Council není možné. 

Co ukazují výsledky?                                                                                                                                                                                                                                                              

Obdržíte výsledky na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Výsledky označují úroveň Vašich testovaných dovedností podle SERR (A1-C). Pokud si necháte otestovat všechny čtyři dovednosti, obdržíte i celkovou úroveň dle SERR. Společně s úrovní SERR získáte skóre (0-50), které hodnotí Vaše schopnosti v jednotlivých testovaných oblastech.                                                                                                                                                                                                                                                         

Podívejte se na vzorové hodnocení. 

Jak se mohu připravit na test?