Aptis testuje ty znalosti angličtiny, které odpovídají vašim potřebám. Společnost může jednak otestovat všechny čtyři jazykové komponenty - čtení, psaní, poslech a mluvený projev společně se základní části (gramatika a slovní zásoba) nebo si zvolit pouze jeden komponent. 

co obsahuje poslechová část testu aptis

Poslech se skládá z 25 otázek and trvá 55 minut. Užitečné informace o této části: 

  • Všechny otázky nabízí výběr odpovědi ze čtyř možností.
  • Každá nahrávka má jednu otázku.
  • Každou otázku si můžete poslechnout dvakrát. 

Test se skládá ze tří typů otázek (jejich pořadí se může měnit): 

  • Porozumění slovu a číslu: v této části máte za úkol poslechnout si krátkou telefonní zprávu a indetifikovat určitou informaci (např. číslo, čas nebo specifické slovo).  
  • Identifikace konkrétní, faktické informace: v této části máte za úkol poslechnout si krátký rozhovor mezi dvěma lidmi, případně monolog. Poté budete muset identifikovat určitou informaci (např. Kam chtějí jít? Co si chtějí koupit?)
  • Dedukce: v této části budete mít za úkol poslechnout si krátký rozhovor mezi dvěma lidmi, případně monolog. Nejde tu o samotné poruzmění slovu, úkolem je na základě tónu hlasu nebo různých vodítek vydedukovat postoj mluvčího, jeho záměr či názor.

výsledky testu aptis

Výsledky testu vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce (CEFR). Každý komponent bude ohodnocen zvlášť na stupnici A1-C. Pokud budete skládat všechny čtyři části testu, dostanete také celkový zprůměrovaný výsledek.

Externí odkazy