Ústní část testu je rozdělena do 4 částí a její složení trvá 12 minut.

Vaše odpovědi budou nahrány a ohodnoceny examinátorem British Council. Užitečné rady a tipy k mluvené části:

  • Ujistěte se, že jste porozuměli otázce a odpověděli přiměřeně a na celý dotaz.
  • Neodpovídejte jednou větou, pokuste se vysvětlovat.
  • Mluvte zřetelně a do mikrofonu, sledujte si čas.
  • Před dnem testování si co nejvíce procvičujte mluvený projev. Nezabývejte se příliš tím, jestli děláte chyby. Místo toho se zaměřte na přesnost odpovědí a jejich obsah.
  • Řeč si nahrajte. Pracujte na slovní zásobě, výslovnosti a sebedůvěře. 

Stručný popis čtyř částí tohoto komponentu:

  • Osobní informace (v této části budete mít za úkol zodpovědět tři otázky s osobní tématikou. Na každou odpověď budete mít časový limit 30 sekund.)
  • Popis, vyjádření názoru, odůvodnění, vysvětlení (v této části budete mít za úkol popsat obrázek o odpovědět na dvě otázky, které se ho týkají. Otázky postupně získávají na náročnosti (od popisu po vyjádření názoru). Na každou odpověď budete mít časový limit 45 sekund.
  • Popis, porovnání, odůvodnění, vysvětlení (v této části budete mít za úkol porovnat dva obrázky a zodpovědět otázky, které se jich tématicky týkají. Otázky postupně získávají na náročnosti (od popisu ke spekulaci). Na každou odpověď budete mít časový limit 45 sekund.
  • Popis osobní zkušenosti a vyjádření názoru na dané téma (v této části budete mít za úkol zodpovědět tři otázky na základě zobrazené fotografie. Na přípravu budete mít jednu minutu a můžete si dělat poznámky. Na odpověď budete mít časový limit dvě minuty.) 

výsledky testu aptis

Výsledky testu vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce (CEFR). Každý komponent bude ohodnocen zvlášť na stupnici A1-C. Pokud budete skládat všechny čtyři části testu, dostanete také celkový zprůměrovaný výsledek.

Externí odkazy