10. ročník soutěže FameLab v České republice

Studenti vědeckých oborů a mladí výzkumní pracovníci nechají už podeváté diváky během dvou oblastních kol a následně národního finále nahlédnout pod pokličku svého každodenního bádání a pokusí se během pouhých tří minut objasnit, čím se zabývají. 

Odborná porota hodnotí především obsah, srozumitelnost a charizma. Své slovo má i publikum, protože soutěžící s nejvyšším počtem diváckých hlasů v oblastním kole mají zajištěnu účast v národním finále. Soutěžící, který zaujme nejvíce diváků během finálového večera, získá Cenu publika.

Letos mohou být soutěžní prezentace opět ve třech jazycích: v češtině, slovenštině nebo v angličtině.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

  • únor - registrace soutěžících
  • 28. února: uzávěrka přihlášek
  • 7 . března - 1. oblastní kolo, Zlín, Baťova vila, Gahurova 292 -  od 15.00 hod.
  • 21. března - 2. oblastní kolo, Městská knihovna Praha – 14.00 hod. (Mariánské nám. 1, Praha 1)
    Vzhledem k omezením vyvolaným pandemií Covid-19 byly prezenční regionální kola ve Zlíně a v Praze nahrazeny online variantou - soutěžící odevzdali své 3minutové prezentace k posouzení odbornou porotou: Michael Londesborough (chemie, science communication), Marie Vanišová - Rodinová (biologie, finalistka FameLab 2011 v ČR) a Jan Klusák (fyzika, science communication, vítěz FameLab 2012 v ČR). Výsledky viz níže.
  • Školení MasterClass pro finalisty - bylo úspěšně ukončeno všemi 11 finalisty v Libicích dne 13. - 14. června 2020. Prezenční lekce vedl Jat Dhillon a online lekce Karl Byrne. 
  • České národní finále FameLab 2020, Praha – Studio Ypsilon - 19.00 h. - přeloženo na podzim 2020 – data upřesníme později 
  • FameLab 2020 mezinárodní finále, Cheltenham, Spojené království - vzhledem k výše uvedené stiuaci přesunuto na říjen 2020

Výsledky oblastních kol

Finalisté FameLab 2020 v České republice (v abecedním pořadí / bez titulů)  / GRATULUJEME VŠEM !!

HAMMERBAUEROVÁ Iva

Karlova Univerzita (parazitologie), Praha

KALA Annu

Karlova Univerzita (Neuroscience), Pilzen

KOLLÁR Jan  

Univerzita Palackého Olomouc (mikrobiologie), Olomouc

KORBAN Anton

Karlova Univerzita (Analytical Chemistry), Praha

PILÁTOVÁ Jana

Karlova Univerzita (anatomie rostlin a fyziologie), Praha

SMITH Josua

Česká akademie věd  (analytická chemie/ biochemie), Praha

SOJKOVÁ Tereza

Česká akademie věd  / Brno University of Technology  (chemie/nanotechnologie), Brno

VETÝŠKOVÁ Veronika

Česká akademie věd/ Vysoká škola chemicko-technologická (biochemie), Praha

VONDROVÁ Martina

Dutch Elm Disease Surveyor (Forestry), Edinburgh

VORÁČEK Vojtěch

Česká technická univerzita (informatika), Praha

YANG Shun-Min

Česká akademie věd (parazitologie), České Budějovice

  

©

Finalisté FameLab 2020 se školiteli: Jat Dhillon uprostřed a Karl Byrne na plátně během školení  MasterClass v Liblicích, červen 2020