10. ročník soutěže FameLab v České republice

Studenti vědeckých oborů a mladí výzkumní pracovníci nechají už podeváté diváky během dvou oblastních kol a následně národního finále nahlédnout pod pokličku svého každodenního bádání a pokusí se během pouhých tří minut objasnit, čím se zabývají. 

Odborná porota hodnotí především obsah, srozumitelnost a charizma. Své slovo má i publikum, protože soutěžící s nejvyšším počtem diváckých hlasů v oblastním kole mají zajištěnu účast v národním finále. Soutěžící, který zaujme nejvíce diváků během finálového večera, získá Cenu publika.

Letos mohou být soutěžní prezentace opět ve třech jazycích: v češtině, slovenštině nebo v angličtině.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

 • únor - registrace soutěžících
 • 28. února: uzávěrka přihlášek
 • 7 . března - 1. oblastní kolo, Zlín, Baťova vila, Gahurova 292 -  od 15.00 hod. 
  (ZMĚNA: vzhledem k omezením vyvolaným pandemií Covid-19 byly prezenční regionální kola ve Zlíně a v Praze nahrazeny online variantou: soutěžící odevzdávají své 3minutové prezentace do 25. března k posouzení a k výběru 10 finalistů) 
 • 21. března - 2. oblastní kolo, Městská knihovna Praha – 14.00 hod.
  (Mariánské nám. 1, Praha 1)
 • 17.-19. dubna - školení MasterClass pro finalisty (POZOR: termín se může vzhledem k aktuální situaci změnit)
 • 10. května - České národní finále FameLab 2020, Praha – Studio Ypsilon - 19.00 h. (ZMĚNA: termín bude upřesněn)
 • 2.-7. června - FameLab 2020 mezinárodní finále, Cheltenham, Spojené království (ZMĚNA: mezinárodní finále je vzhledem k výše uvedené stiuaci přesunuto na říjen 2020)